Бревети Исперих 300 + 200, 2024

Автор Понеделник, 25 Април 2022 15:17; Видяно 140 пъти
Новини;

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ и КОЛОЕЗДАЧЕН КЛУБ "ДИМИТРОВЕЦ" - ИСПЕРИХ

Организират Колоездачни маратони - бревети „Исперих” 300+200

Старт / Финал: Исперих, Туристическа спалня „Димитровец” – в центъра на града

20 април - Събота, 6:00 ч. - 300 км за 20.00 часа. До Хотнишки водопад и обратно

Маршрут (301 км / 3300 м):  https://www.openrunner.com/en/route-details/18708717

https://ridewithgps.com/routes/42477977

Маршрут с бонус (315км / 3757м): https://www.openrunner.com/en/route-details/18708724

https://ridewithgps.com/routes/42478220

21 април - Неделя, 7:00 ч. - 200 км за 13.30 часа.  Грънчарово, Войвода, Мадара, Шел Шумен, Кап.Петко, Здравец

Нов маршрут (201 км / 2370 м): https://www.openrunner.com/route-details/14287182

https://ridewithgps.com/routes/46141139

Събитие във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/7781535431866245/

1. Условия за участие

Регламент АСР, Член 2: “В тези бревети може да участва всеки колоездач, който е член или не на някакъв клуб, дружество или федерация и има застраховка.

Непълнолетни се приемат след като представят разрешение от родителите, което освобождава АСР и дружествата - организатори от отговорност.“ Съгласно разпоредбите на БФТ и ММС, минимално изискуемата застраховка е „Злополука за спортисти”, с минимално покритие 1000 лв.

Изисква се носенето на каска през цялото време на движение.

Съгласно ЗДП велосипедистите трябва да имат светлини и отражателна жилетка. На 300км не се допускат до старт участници без светлини и отражателна жилетка.

2. Записване

Записване за участие в бревет. Състои се от: 1. Предварително записване 2. Регистрация.

Предварителното записване е он-лайн и е автоматично за маратонци с актуална картотека.

Регистрацията се финализира от съответния организатор при заплащане на стартовата такса.

2.1. Предварително записване + вписване в картотеката за текущата година /ако няма такова/:

В първа колонка на таблицата от линка се вписва личния бреветен номер /ARB №/ от картотеката:

Исперих 300: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K6-Z0mZgkYI1OIyvLWtC0lOhATmCMHQz7LoxHsTnJ5o/edit#gid=6

Исперих 200: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K6-Z0mZgkYI1OIyvLWtC0lOhATmCMHQz7LoxHsTnJ5o/edit#gid=7

Име, клуб и пол на картотекираните участници, както и размерът на стартовата такса излизат автоматично. Записване може да се прави също и за всички бревети до края на сезона. Това става с отваряне на следващите таблици - вдясно от текущата. За някои бревети има допълнителни въпроси, например за хотел, храна и т.н.

Ако при вписване на бреветния номер:

А. Не излизат име и клуб: това означава, че участникът няма картотека и на отговорника за картотеката Лазар Владиславов /lazar.v@gmail.com..../ трябва да се изпратят първоначални данни: 1. Име и фамилия 2. Клуб и населено място 3. Мобилен номер 4. И-мейл 5. Година на раждане 6. Данни за застраховка: застраховател и срок на валидност 7. Най-дълга, премината до момента дистанция 8. Снимка на ездача.

Б. Излизат име и клуб, но не излиза размер на стартовата такса /изписва се "0"/: това означава, че картотеката не е актуална - най-често липсват данни за застраховка. В този случай, членовете на клубове трябва да потърсят клубните си шефове, за да ги включат в списъка на картотекираните членове за текущата година. Индивидуалните изпращат липсващите данни на lazar.v@gmail.com.....

 

Резервация на места за спане и друга информация: телефон на организатора: 0888 136888

 

Пълен текст на Наредбата: