Бревети София 300 + 200 - Софийски Бревети 2022

Автор Понеделник, 04 Юли 2022 09:14; Видяно 703 пъти
Новини;

Бревети София 300 + 200 - Софийски летни бревети 2022

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ организира:

Софийски Бревети 2022 / Sofia Brevets 2022 по регламента на AUDAX CLUB PARISIEN

1. Цел и задачи:

Летните софийски бревети имат две основни цели. От една страна се дава възможност за изява на всички, които са започнали по-късно през сезона своята подготовка, или отскоро участват в колоездачни маратони.

От друга страна, участието на 300 км и особено постигането на „дубъл” - 300+200 км е важна проверка за по-напредналите в разгара на сезона: след финала на българският супер-бревет 1200 км и преди участие в оставащите до края на лятото други международни прояви на 1200+ км.

2. Време и място на провеждане:

16 юли, събота: 303 км и 4100 м изкачване (RWGPS), 6:00 – н. 2:00 ч. Старт Езеро „Ариана”

17 юли, неделя: 210 км и 2000 м изкачване, 8:00 – 21:30 ч. Старт Метро-2 Люлин – Лукойл

 

GPS тракове

 300 км: https://ridewithgps.com/routes/40048729

200 км: https://www.openrunner.com/route-details/2758730

 

 

3. Условия за участие

Регламент АСР, Член 2: “В тези бревети може да участва всеки рандоньор, който е член или не на някакъв клуб, дружество или федерация и има застраховка. Непълнолетни се приемат след като представят разрешение от родителите, което освобождава АСР и дружествата - организатори от отговорност, както и медицинско удостоверение за годност, издадено преди не повече от 6 месеца.“
Съгласно разпоредбите на БФТ и ММС, нужно е медицинско и застраховка „Злополука за спортисти” с минимално покритие 1000 лв. Наредба на БФТ изисква носенето на каска през цялото време на движение.
Съгласно ЗДП велосипедистите трябва да имат светлини и отражателна жилетка.
Записване за участие в бревет. Състои се от: 1. Предварително записване /плащане/ 2. Регистрация.
Предварителното записване е он-лайн и е автоматично за маратонци с актуална картотека.
Регистрацията се финализира от съответния организатор при заплащане на стартовата такса.

4. Предварително записване (за картотека търсим отговорника за бреветите)

Нужен е бреветен номер от картотеката за текущата година:
В първа колонка на таблицата от линка по-долу се вписва личния бреветен номер /ARB №/ от картотеката.

300: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OBkpI4ad_LW2bqyfkv6DPek7gZ324WfJusuzNAhpGZw/edit#gid=21

200: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OBkpI4ad_LW2bqyfkv6DPek7gZ324WfJusuzNAhpGZw/edit#gid=22

Име, клуб и пол на картотекираните участници, както и размерът на стартовата такса излизат автоматично. Записване може да се прави за всички бревети до края на сезона. Това става с отваряне на следващите таблици - вдясно от текущата.

Ако при вписване на бреветния номер:

А. Не излизат име и клуб: това означава, че участникът няма картотека и на отговорника за картотеката Лазар Владиславов /lazar.v@gmail.com........./ трябва да се изпратят първоначални данни: 1. Име и фамилия 2. Клуб и населено място 3. Мобилен номер 4. И-мейл 5. Година на раждане 6. Данни за застраховка: застраховател и срок на валидност 7. Най-дълга, премината до момента дистанция 8. Снимка на ездача.
Б. Излизат име и клуб, но не излиза размер на стартовата такса /изписва се "0"/: това означава, че картотеката не е актуална - най-често липсват данни за застраховка. В този случай, членовете на клубове трябва да потърсят клубните си шефове, за да ги включат в списъка на картотекираните членове за текущата година, с медицински преглед, застраховка и т.н.. Индивидуалните изпращат липсващите данни на lazar.v@gmail.com..........
Отстъпки от стартовата такса, в зависимост от клубната принадлежност и начина на плащане:
50% отстъпка от таксата на организатора ползват членове на редовни БФТ клубове с лиценз от ММС,
25% отстъпка от таксата ползват членове на нередовни и/или без лиценз БФТ клубове, както и членове на други федерации с лиценз от ММС. 25% отстъпка ползват и групи с над 10 участника. Представител на тези клубове и групи изпраща отделен списък на участниците за всеки срок на плащане, а общата сума заплаща съгласно договорка с организатора - в брой или по друг начин, предварително или по време на бревета. За картотекирани участници, представител на съответния клуб може да гарантира плащането на стартовата такса, а точната сума да се донесе преди старта.
Условия за ползване на отстъпка:
А/ Редовна картотека за текущата година - с актуален бреветен номер и валидна застраховка.
Б/ Групово заплащане на общата сума на стартовите такси от представител на съответния клуб/група.

5. Регистрация и инструктаж на предварително записаните участници.

Провежда се от 18:30 вечерта преди първия старт /петък/ – в заведението „Баба Яга” в Княжеска градина /парка между стадиона и министерството, от страната на "Гурко"/. Проверяват се картотека и плащания, раздават се бреветни карти, проверява се велосипеда, извършва се инструктаж. Проверява се състоянието на гумите, спирачките и фаровете (преден и заден фар), наличието на резервни гуми и помпа, отражателна жилетка и каска. По изключение се допуска явяване направо на старта, но само след предварително записване, включващо заплащане на стартова такса и изпращане на сканирано копие на медицинско и застраховка, както и снимка на оборудваните според изискванията велосипед и ездач.
Контрол: Ако на някоя от контролите няма контролна кола, към бреветната карта се прилага касова бележка от близко заведение, прави се селфи от мястото, или се записва трак. Желателно е снимките и тракът да бъдат своевременно изпращани в групата на БГ Рандоньорите в Телеграм. Часът на преминаване се записва, като се допуска закъснение при сериозни механични или здравословни проблеми, което трябва да се навакса до следващата контрола. Забавата и неудачите при използване на обходни пътища са за сметка на участника. Контролната кола превозва пътници и багаж само в случай на сериозни механични или здравословни проблеми – по преценка на контрольора.
Финал: В бреветната карта се отбелязва часът на пристигане, както и желанието за получаване на медал, който се заплаща предварително /15 лв/. Все още има налични специални медали по повод 100-години от първия бревет на 300 км, състоял се на 11.06.1922 г. При евентуален недостиг, предимство имат предварителното заявяване и по-предното класиране по точки към момента. Бреветните карти остават в организатора. След като бъдат заверени с френски стикер с уникален номер, те се връчват на следващ бревет или се изпращат за сметка на получателя.

100%	75%	50%	Такса за 1 стартов ден в лева
12 лв. 9 лв. 6 лв. до 20:00 ч. вторник преди първия старт - по банков път*
18 лв. 12 лв. 9 лв. до 20:00 ч. петък преди първия старт - по банка* или в брой на регистрацията
24 лв. 18 лв. 12 лв. На място: 30 минути преди съответния старт.

+3.00 лв. /опция/ Добавка за годишен велосипеден номер със снимка - до вторник /за участници с картотека/
+4.50 лв. /опция/ Добавка за годишна групова застраховка – за участници без клуб и застраховка
+0.50 лв. /опция/ Разпечатка на Наредбата и на подробно описание и карта на маршрута
*Банкова сметка: IBAN: BG32RZBB91554491561507 Лазар Владиславов – Райфайзенбанк Сливен

Стартовата такса включва:

1. Контролна кола. Тя има контролни функции, но при нужда оказва техническа и логистична помощ;
2. Подкрепителни пунктове на някои от контролите;
3. Заверка от АСР - Франция: след обработка на снимките от контролите - с дата и час;
4. Бреветна карта: Попълва се на база снимките от контролите и към нея се закача заверката от Франция;
5. Възможност за медал. Отбелязва се в таблицата за записване и в бреветната карта и се заплащат 15 лв.

Заверените карти и медалите се връчват на следващ бревет, или се изпращат предплатено.

Все още има в наличност специални медали по повод 100-години от първия бревет на 300 км, състоял се на 11.06.1922 г.

Възстановяване на стартовата такса при неучастие:

1. Неучастие, инициирано от организатора /напр. анулиране на старт/ - 100%
2. Неучастие, инициирано от участник:
– 100%, ако неучастието е заявено до 20:00 в срядата преди първия старт,
– 50%, ако неучастието е заявено до 20:00 в петък преди първия старт.
3. При по-малко от 10 участника: – 50%, без контролна кола, всички заверки са снимка или трак.

 

Пълен текст на Наредбата с маршрути:
https://drive.google.com/file/d/1SmIq7Y8kEA3Mk92Y-fIGXLqo8j-vEzs2/view