Бревет Долината на тракийските царе 2024 Откриване на активния сезон

Автор Събота, 18 Март 2023 11:53; Видяно 169 пъти
Новини;

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ и СПОРТЕН КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ "СИНИТЕ КАМЪНИ" - СЛИВЕН

Организират: Бревет Долината на тракийските царе

Откриване на активния сезон, част от Зимна серия бревети 2024

На 23 Март 2024 г. в Сливенски минерални бани

Старт в 7:00 часа за зелена група и старт 8:00 часа за червена група

217 км / 1608 м/ за 13.30 часа /15 км/ч зелена група/

и 10.00 часа /20 км/ч червена група/

Предстои последния, 5-ти старт от "зимните" бревети в края на една топла и безснежна зима.

По случай 25 години от първия бревет в България ще ползваме маршрут, съчетаващ елементи от първите бревети в Сливен с изцяло нови отсечки.

Основната контрола също е на ново място - ресторант „Пъстървата“ в с. Енина.

Ползвали сме преди години селото за крайна точка и обръщало на бревета, но без обособен обект за контрола.

Друга особеност на маршрута е, че за пръв път нямаме нито сантиметър движение по Подбалканския път, който от година на година става все по-натоварен и опасен. Избрани са тихи и живописни участъци без почти никакъв трафик.

Това върви на места с неравна и влошена пътна настилка, останала неоправена между изцяло нови сектори.

Като цяло предимствата от липсата на трафик са по-големи от дискомфорта на няколкото неравни участъка.

Маршрут: https://www.openrunner.com/en/route-details/16437502

Описание на маршрута и контроли:

Омега–Гавраилово-Баня–Кортен-Паничерево–Бузовград-Казанлък-Енина Пъстървата–Казанлък-Твърдица–Омега.

Пълен текст на Наредбата за всички зимни бревети: https://drive.google.com/file/d/1-FU8RUdpgsnzHHQcebMsDA0NPh4yeKUx/view

Събитие във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/1371641903554954

1. Условия за участие

Регламент АСР, Член 2: “В тези бревети може да участва всеки колоездач, който е член или не на някакъв клуб, дружество или федерация и има застраховка. Непълнолетни се приемат след като представят разрешение от родителите, което освобождава АСР и дружествата - организатори от отговорност.“
Съгласно разпоредбите на БФТ и ММС, минимално изискуемата застраховка е „Злополука за спортисти”, с минимално покритие 1000 лв. Изисква се носенето на каска през цялото време на движение. Съгласно ЗДП велосипедистите трябва да имат светлини и отражателна жилетка. На зимни бревети не се допускат до старт участници без светлини и отражателна жилетка, заради зимните светлинни условия.

2. Предварително записване (търсете отговорника за бреветите)

Предварителното записване и вписването в картотеката през 2021 е лесно и безплатно!
В първа колонка на таблицата от линка се вписва личния бреветен номер /ARB №/ от картотеката:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K6-Z0mZgkYI1OIyvLWtC0lOhATmCMHQz7LoxHsTnJ5o/edit#gid=5

Името и клубът на картотекираните участници, както и размерът на стартовата такса излизат автоматично. Записване може да прави и за останалите зимни бревети, също и за всички бревети през 2021 г.! Това става с отваряне на следващите таблици - вдясно от текущата. За някои бревети има допълнителни въпроси - в съответните розови колонки, например за хотел, вегетарианци и т.н.

Ако при вписване на бреветния номер:

А. Не излизат име и клуб: това означава, че няма вписване в картотеката и на отговорника за картотеката Лазар Владиславов /lazar.v@gmail.com/ трябва да се изпратят всички първоначални данни:

  • 1. Име и фамилия
  • 2. Клуб и населено място
  • 3. Мобилен номер
  • 4. И-мейл
  • 5. Година на раждане
  • 6. Данни за застраховка: застраховател и срок на валидност
  • 7. Най-дълга, премината до момента дистанция
  • 8. Снимка на ездача.

Б. Излизат име и клуб, но не излиза размер на стартовата такса /изписва се "0"/: това означава, че картотеката не е актуална - най-често липсват данни за застраховка.

В този случай, членовете на клубове трябва да потърсят клубните си шефове, за да ги включат в списъка на картотекираните членове за текущата година. Индивидуалните изпращат липсващите данни на lazar.v@gmail.com.

Отстъпки от стартовата такса, в зависимост от клубната принадлежност и начина на плащане:

50% отстъпка от таксата на организатора ползват членове на редовни БФТ клубове с лиценз от ММС,
25% отстъпка от таксата ползват членове на нередовни и/или без лиценз БФТ клубове, както и членове на други федерации с лиценз от ММС. 25% отстъпка ползват и групи с над 10 участника. Представител на тези клубове и групи изпраща отделен списък на участниците за всеки срок на плащане, а общата сума заплаща съгласно договорка с организатора - в брой или по друг начин, предварително или по време на бревета. За картотекирани участници, представител на съответния клуб може да гарантира плащането на стартовата такса, а точната сума да се донесе преди старта.

Условия за ползване на отстъпка:

А/ Редовна картотека за текущата година - с номер и валидна застраховка.

Б/ Групово заплащане на общата сума на стартовите такси от представител на съответния клуб или група.

3. Стартова такса - размер и плащане (търсете съответния организатор)

Записването се счита за завършено след заплащане на стартова такса. Размерът на таксата се определя от организатора на съответния бревет и зависи от момента на заплащане, а не от записването в таблиците. Плащанията и резервациите за нощувка се потвърждават от Организатора - например с оцветяване в зелено на съответните полета от таблицата.

При записване за зимните бревети се прилага обичайната таблица:
Такса -25% -50% Срок за записване

Възстановяване на стартовата такса при неучастие:

1. Неучастие, инициирано от организатора /напр. анулиране на старт/ - 100%

2. Неучастие, инициирано от участник: – 100%, ако неучастието е заявено до 4 дни преди старта,
– 50%, ако неучастието е заявено до 24 часа преди старта.

Стартовата такса включва:

1. Съдийска кола. Тя има контролни функции и не извършва превоз на багаж. При крайна нужда може да окаже техническа или логистична помощ.

2. Подкрепителни пунктове на някои явни и тайни контроли;

3. Бреветна карта +2 лв. (1 лв. за стикера от Франция, 1 лв. за администриране от БФТ); След финала картите се подпечатват и подписват в „Омега”, с час на пристигане и отбелязване на евентуална поръчка на медал /15 лв/. Заверени карти и медали се връчват на следващ бревет, или се изпращат предплатено.

4. Поименни грамоти „Зимен крал” и „Зимна кралица” за успешно завършилите пълната серия от 4 зимни бревета.

5. Резервация на места за спане. Прави се от организатора при платена стартова такса.

Регистрация на участниците.

Провежда се от 19 до 21 ч. преди всеки старт в бистро „Омега”. Състои се от инструктаж, проверка на документите и велосипеда /инструменти, осветление, отражателна жилетка и каска/. При предварителна уговорка с организатора, регистрацията може да се извърши преди съответния старт.

Пълен текст на Наредбата: https://drive.google.com/file/d/1-FU8RUdpgsnzHHQcebMsDA0NPh4yeKUx/view