Бревет Долмени Тур 2023 - Откриване на бреветния сезон

Автор Неделя, 29 Октомври 2023 08:10; Видяно 225 пъти
Новини;

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СКТ "Сините камъни" Сливен организират

на 4 Ноември (Събота) в 7:30 (8:30) часа бревет "Сакар 200 - Долмени тур" - Откриване на бреветния сезон

211 км (2044м изкачване) за 13.30 часа

GPS трак: https://www.openrunner.com/route-details/13892518

Маршрут: Омега-Баня-Н.Загора-Мъдрец-Долмен Хлябово-Тополовград-Роза-Омега

Контроли и бонуси

Отразен е бонусът на Долмена: 204 км става дължината на маршрута без него, 210 км е с него.

Първият бонус /6 км/ е включен в трака, вторият - Бояджик /по-малко от 1 км/ - не е включен и трябва да се внимава да не се пропусне левият завой към центъра на селото с паметника.

Събитие във Фейсбук:

https://www.facebook.com/events/994208928299853/?ref=newsfeed

Регламент АСР, Член 12: „…Тези бревети не са състезания и не се извършва класиране.”” Член 5: Всеки участник се счита за тръгнал на индивидуално пътуване... Всеки участва на свой риск и отговорност.

1. Условия за участие

1а. Съгласно Регламента на АСР, Член 2: “В тези бревети може да участва всеки колоездач, който е член или не на някакъв клуб, дружество или федерация и има застраховка. Непълнолетни се приемат след като представят разрешение от родителите, което освобождава АСР и дружествата - организатори от отговорност.“ Съгласно разпоредбите на ММС, минимално изискуемата застраховка е „Злополука за спортисти”, с покритие 1000 лв. Изисква се носенето на каска през цялото време на движение.

Съгласно ЗДП велосипедистите трябва да разполагат със светлини и отражателна жилетка.
1б. Участие на 6.11.: без официална част, настаняване и т.н. с контроли на пътя или снимка - според броя участници. Регистрация: сутринта преди старта.

Записване за участие в бревет.

Състои се от: 2а. Предварително записване 2б. Регистрация.

Предварителното записване е он-лайн и е автоматично за маратонци с актуална картотека.

Регистрацията се финализира от съответния организатор при заплащане на стартовата такса.

2а. Предварително записване + вписване в картотеката за текущата година /ако няма такова/:

В първа колонка на таблицата от линка се вписва личния бреветен номер /ARB №/ от картотеката

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K6-Z0mZgkYI1OIyvLWtC0lOhATmCMHQz7LoxHsTnJ5o/edit#gid=0

Име, клуб и пол на картотекираните участници, както и размерът на стартовата такса излизат автоматично.

Записване може да се прави също и за всички бревети до края на сезона. Това става с отваряне на следващите таблици - вдясно от текущата. За някои бревети има допълнителни въпроси, например за хотел, храна и т.н.

Ако при вписване на бреветния номер:

А. Не излизат име и клуб: това означава, че участникът няма картотека и на отговорника за картотеката Лазар Владиславов /lazar.v@gmail.com..../ трябва да се изпратят първоначални данни: 1. Име и фамилия 2. Клуб и населено място 3. Мобилен номер 4. И-мейл 5. Година на раждане 6. Данни за застраховка: застраховател и срок на валидност 7. Най-дълга, премината до момента дистанция 8. Снимка на ездача.

Б. Излизат име и клуб, но не излиза размер на стартовата такса /изписва се "0"/: това означава, че картотеката не е актуална - най-често липсват данни за застраховка. В този случай, членовете на клубове трябва да потърсят клубните си шефове, за да ги включат в списъка на картотекираните членове за текущата година. Индивидуалните изпращат липсващите данни на lazar.v@gmail.com.....

През есенно-зимния период, носенето на отражателна жилетка и наличието на светлини е задължително.

На старта ще има проверка на велосипедите и до старт ще се допускат единствено колоездачи с поставени каска, отражателна жилетка и с включени светлини: постоянно светеща червена отзад и бяла отпред.

Всеки участник трябва да разполага с поне две резервни вътрешни гуми, помпа и щанги. След проверката, проверяващият ще поставя подпис в съответната графа на стартовия списък.

Пълен текст на Наредбата:

https://drive.google.com/file/d/13NiEtAq3MoHUlKhkymeS4WxQupCn2KIL/view

Бревет "Сакар 200 - Долмени тур"

Сакар е може би люлка на много древна цивилизация, която все още е недостатъчно изследвана от науката. В наши дни останките от стотици менхири, светилища и долмени са разпръснати в най-отдалечените и недостъпни кътчета на планината, разпалвайки фантазията както на изследователите, така и на любителите на загадките. Нищо чудно, че напоследък за Сакар се заговори като за Мегалитния парк на Европа.

Археолози, които проучват долмените, казват, че това са най-ранните монументални сгради и че са били гробници на траките. Най-разпространената теза е, че долмените в Сакар датират от 12-6 век пр. н.е. Всъщност, от този период са откритите в тях артефакти от тракийски погребения. Но дали самите обекти са строени тогава или по-рано от друга, по-стара цивилизация, никой не може да каже.

Наричат долмените още „змейови дупки“ или „змейови къщи“. Някога хората вярвали, че в тях живеели змейове, които олицетворявали мъжката сила. В Сакар има много песни и легенди за кражби на девойки от змейове със златни криле, които обитавали тези каменни къщи. Според едно местно поверие, долмените притежават лечебни сили, затова жените, които не можели да заченат, минавали през отвора на каменните дупки с надеждата, че ще се сдобият с рожба.

Долменът конструктивно е каменна плоча, закрепена хоризонтално над земята с някаква каменна опора. Опора може да бъде стърчаща скала („протодолмен”), 3-4 камъка (долмен тип маса) или 2-4 вертикално забити плочи в правоъгълен план (долмен тип камера).

Долмените на Балканския полуостров, в Балканското мегалитно находище са главно в т.нар. Одринска яка – планините Странджа (около 70 броя в България и вероятно над 100 в Турция), Сакар (около 100), Източните Родопи (около 30 в България и вероятно още толкова в Гърция) и отделни съхранили се като следи в Централните Родопи.

В района на село Хлябово има общо 15 долмена и светилища.

При един от долмените край село Хлябово ще бъде разположена основната контрола по време на бревета "Сакар 200 - Долмени тур".

Фоторазказ от мястото на контролата край Хлябово, а също и от трасето в този участък: от Полски градец до Голям Манастир:

https://photos.google.com/share/AF1QipP8LcAAfp8PCBJNGOerBQiLDejLFZXA0Pox6nkoF6QoS45NvNDsZ5VekcR92bNHyA?key=TFAya1o0SHQ5Zmx0Q0JKd1ZtTXQ3QzZjZ3hLUm9n