Бревет Загоре 200 - Зимни бревети 2024

Автор Неделя, 09 Януари 2022 05:19; Видяно 147 пъти
Новини;

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СКТ "Сините камъни" – Сливен  организират:

на 13 Януари, Събота в 7:30 (8:30) часа бревет "Загоре 200" - част от серията Зимни бревети 2024 г.

203 км за 13.30 часа, 1249 м обща денивелация

 GPS трак: https://www.openrunner.com/route-details/13963455

Маршрут: Сливен–Баня–Н.Загора–Новоселец–Загоре–Новоселец-Омарчево-Кермен–Сливен.

Това трасе е най-лекото в календара – изключително подходящо за сезона, както и като встъпително за новата година или за първо участие в бревети.

Събитие във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/1377202472927715?ref=newsfeed

Регламент АСР, Член 12: „…Тези бревети не са състезания и не се извършва класиране.”” Член 5: Всеки участник се счита за тръгнал на индивидуално пътуване... Всеки участва на свой риск и отговорност.

Условия за участие

1а. Съгласно Регламента на АСР, Член 2: “В тези бревети може да участва всеки колоездач, който е член или не на някакъв клуб, дружество или федерация и има застраховка. Непълнолетни се приемат след като представят разрешение от родителите, което освобождава АСР и дружествата - организатори от отговорност.“ Съгласно разпоредбите на ММС, минимално изискуемата застраховка е „Злополука за спортисти”, с покритие 1000 лв. Изисква се носенето на каска през цялото време на движение.

Съгласно ЗДП велосипедистите трябва да разполагат със светлини и отражателна жилетка.

Записване:

Записване за участие в бревет. Състои се от: 2а. Предварително записване 2б. Регистрация.

Предварителното записване е он-лайн и е автоматично за маратонци с актуална картотека.

Регистрацията се финализира от съответния организатор при заплащане на стартовата такса.

2а. Предварително записване + вписване в картотеката за текущата година /ако няма такова/:

В първа колонка на таблицата от линка се вписва личния бреветен номер /ARB №/ от картотеката

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K6-Z0mZgkYI1OIyvLWtC0lOhATmCMHQz7LoxHsTnJ5o/edit#gid=2

Име, клуб и пол на картотекираните участници, както и размерът на стартовата такса излизат автоматично. Записване може да се прави също и за всички бревети до края на сезона. Това става с отваряне на следващите таблици - вдясно от текущата. За някои бревети има допълнителни въпроси, например за хотел, храна и т.н.

Ако при вписване на бреветния номер:

А. Не излизат име и клуб: това означава, че участникът няма картотека и на отговорника за картотеката Лазар Владиславов /lazar.v@gmail.com..../ трябва да се изпратят първоначални данни: 1. Име и фамилия 2. Клуб и населено място 3. Мобилен номер 4. И-мейл 5. Година на раждане 6. Данни за застраховка: застраховател и срок на валидност 7. Най-дълга, премината до момента дистанция 8. Снимка на ездача.

Б. Излизат име и клуб, но не излиза размер на стартовата такса /изписва се "0"/: това означава, че картотеката не е актуална - най-често липсват данни за застраховка. В този случай, членовете на клубове трябва да потърсят клубните си шефове, за да ги включат в списъка на картотекираните членове за текущата година. Индивидуалните изпращат липсващите данни на lazar.v@gmail.com.....

Дати и маршрути

За всеки от зимните бревети е предвидена резервна дата или маршрут, в случай на лоша прогноза за времето.

Срокът за обявяване на отлагането за резервна дата или ползването на резервен маршрут е вторник до 21 ч. В същия срок се обявяват и евентуални промени в основния маршрут.

Пълен текст на Наредбата:

 https://drive.google.com/file/d/1SDa7kLYZPZ6kaCgpP-plEfeg-OYKAD6M/view

Старт/Финал: Сливенски минерални бани - бистро „Омега”.

Регистрацията започва 1 час преди отваряне на контролата.

Проверява се велосипеда /осветление, отражателна жилетка и каска/, подписва се декларация и се получава бреветна карта.

Светлините се включват и жилетката се поставя при регистрацията и на самия старт това продължава до 1 час след изгрев слънце.

Светлини и жилетка се ползват също и през деня: при мъгла, дъжд и всякакво друго влошаване на светлинните условия.

Стартират единствено регистрирани участници с включени светлини и поставени отражателни жилетки.

Ползването на светлини и жилетка се подновява поне 1 час преди залез.