Бревет Исперих 400

Автор Сряда, 03 Май 2023 18:02; Видяно 351 пъти
Новини;

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ и КОЛОЕЗДАЧЕН КЛУБ "ДИМИТРОВЕЦ" - ИСПЕРИХ

Организират Колоездачен маратон - Бревет „Исперих” 400

Старт/Финал: Исперих, Туристическа спалня „Димитровец” – в центъра на града

5 май - пeтък, 19:00 ч. - 400 км / 3390 м - за 27.00 часа.

Маршрут:  https://www.openrunner.com/route-details/14706650

https://ridewithgps.com/routes/39269179

Исперих – Шел Шумен - ОМВ Силистра – Николово – Червена вода - Ясеновец - Исперих

Контроли:

1.Shell-5-ти километър, край Шумен

2. OMV- Силистра

3. Червена вода - снимка

4. Ж.П. прелез Ясеновец - снимка

Условия за участие

Регламент АСР, Член 2: “В тези бревети може да участва всеки колоездач, който е член или не на някакъв клуб, дружество или федерация и има застраховка.

Непълнолетни се приемат след като представят разрешение от родителите, което освобождава АСР и дружествата - организатори от отговорност.“

Съгласно разпоредбите на БФТ и ММС, минимално изискуемата застраховка е „Злополука за спортисти”, с минимално покритие 1000 лв. Изисква се носенето на каска през цялото време на движение.

Съгласно ЗДП велосипедистите трябва да имат светлини и отражателна жилетка.

Не се допускат до старт участници без светлини и отражателна жилетка.

Записване за участие в бревет.

Състои се от:

1. Предварително записване

2. Регистрация.

Предварителното записване е он-лайн и е автоматично за маратонци с актуална картотека.

Регистрацията се финализира от съответния организатор при заплащане на стартовата такса.

2. Предварително записване (при нужда търсим отговорника за бреветите)

Предварително записване + вписване в картотеката за текущата година /ако няма такова/:

В първа колонка на таблицата от линка се вписва личния бреветен номер /ARB №/ от картотеката:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z_mA3552Lg67Bt-iQoMQoGqdGvXLxovlA6WYHkRB9f0/edit#gid=11

Име, клуб и пол на картотекираните участници, както и размерът на стартовата такса излизат автоматично.

Записване може да се прави и за останалите зимни бревети, също и за всички бревети до края на сезона.

Това става с отваряне на следващите таблици - вдясно от текущата.

За някои бревети има допълнителни въпроси - в съответните розови колонки, например за хотел, храна и т.н.

Ако при вписване на бреветния номер:

А. Не излизат име и клуб: това означава, че участникът няма картотека и на отговорника за картотеката Лазар Владиславов /lazar.v@gmail.com..../ трябва да се изпратят първоначални данни: 1. Име и фамилия 2. Клуб и населено място 3. Мобилен номер 4. И-мейл 5. Година на раждане 6. Данни за застраховка: застраховател и срок на валидност 7. Най-дълга, премината до момента дистанция 8. Снимка на ездача.

Б. Излизат име и клуб, но не излиза размер на стартовата такса /изписва се "0"/: това означава, че картотеката не е актуална - най-често липсват данни за застраховка. В този случай, членовете на клубове трябва да потърсят клубните си шефове, за да ги включат в списъка на картотекираните членове за текущата година. Индивидуалните изпращат липсващите данни на lazar.v@gmail.com.....

Отстъпки от стартовата такса, в зависимост от клубната принадлежност и начина на плащане:

50% отстъпка от таксата на организатора ползват членове на редовни БФТ клубове с лиценз от ММС,

25% отстъпка от таксата ползват членове на нередовни и/или без лиценз БФТ клубове, както и членове на други федерации с лиценз от ММС. 25% отстъпка ползват и групи с над 5 участника.

Представител на тези клубове и групи изпраща отделен списък на участниците за всеки срок на плащане, а общата сума заплаща съгласно договорка с организатора - в брой или по друг начин, предварително или по време на бревета.

За картотекирани участници, представител на съответния клуб може да гарантира плащането на стартовата такса, а точната сума да се донесе преди старта.

Условия за ползване на отстъпка:

А/ Редовна картотека за текущата година - с актуален бреветен номер и валидна застраховка.

Б/ Групово заплащане на общата сума на стартовите такси от представител на съответния клуб/група.

Стартова такса:

Такса: 18 лв./13 лв./9 лв. до 1 ден преди старта.

36 лв./27 лв./18 лв. в петък, деня на старта.

+3.00 лв. /година Добавка за постоянен велосипеден номер за участници с актуална картотека и СНИМКА!

Резервация на места за спане.

Прави се от организатора при платена такса на телефон: 0888 136888

Регламент АСР, Член 12: „…Тези бревети не са състезания и не се извършва класиране.””

Член 5: Всеки участник се счита за тръгнал на индивидуално пътуване... Всеки участва на свой риск и отговорност.