Бревет Исперих 600

Оценете публикацията
(1 Vote)
Автор Понеделник, 20 Юни 2022 09:20; Видяно 200 пъти
Новини;

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ и КОЛОЕЗДАЧЕН КЛУБ "ДИМИТРОВЕЦ" - ИСПЕРИХ организират Колоездачен маратон - Бревет „Исперих” 600

Старт/Финал: Исперих, Туристическа спалня „Димитровец” – в центъра на града

Старт: 25 Юни, Събота, 6:00 ч. - финал: 26 Юни, Неделя в 22:00 ч. Контролно време: 40 часа.

Маршрут 1 ден:  https://ridewithgps.com/routes/39730099

Маршрут 2 ден: https://ridewithgps.com/routes/39881673

 

 

1. Условия за участие

Регламент АСР, Член 12: „…Тези бревети не са състезания и не се извършва класиране.”

Член 5: Всеки участник се счита за тръгнал на индивидуално пътуване... Всеки участва на свой риск и отговорност.

Регламент АСР, Член 2: “В тези бревети може да участва всеки колоездач, който е член или не на някакъв клуб, дружество или федерация и има застраховка. Непълнолетни се приемат след като представят разрешение от родителите, което освобождава АСР и дружествата - организатори от отговорност.“

Съгласно разпоредбите на БФТ и ММС, минимално изискуемата застраховка е „Злополука за спортисти”, с минимално покритие 1000 лв. Изисква се носенето на каска през цялото време на движение.

Съгласно ЗДП велосипедистите трябва да имат светлини и отражателна жилетка.

Не се допускат до старт участници без светлини и отражателна жилетка.

Записване за участие в бревет. Състои се от: 1. Предварително записване 2. Регистрация.

Предварителното записване е он-лайн и е автоматично за маратонци с актуална картотека.

Регистрацията се финализира от съответния организатор при заплащане на стартовата такса.

2. Предварително записване (при нужда търсим отговорника за бреветите)

Предварително записване + вписване в картотеката за текущата година /ако няма такова/:

В първа колонка на таблицата от линка се вписва личния бреветен номер /ARB №/ от картотеката:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OBkpI4ad_LW2bqyfkv6DPek7gZ324WfJusuzNAhpGZw/edit#gid=17

Име, клуб и пол на картотекираните участници, както и размерът на стартовата такса излизат автоматично.

Ако при вписване на бреветния номер:

А. Не излизат име и клуб: това означава, че участникът няма картотека и на отговорника за картотеката Лазар Владиславов /lazar.v@gmail.com../ трябва да се изпратят първоначални данни: 1. Име и фамилия 2. Клуб и населено място 3. Мобилен номер 4. И-мейл 5. Година на раждане 6. Данни за застраховка: застраховател и срок на валидност 7. Най-дълга, премината до момента дистанция 8. Снимка на ездача.

Б. Излизат име и клуб, но не излиза размер на стартовата такса /изписва се "0"/: това означава, че картотеката не е актуална - най-често липсват данни за застраховка. В този случай, членовете на клубове трябва да потърсят клубните си шефове, за да ги включат в списъка на картотекираните членове за текущата година. Индивидуалните изпращат липсващите данни на lazar.v@gmail.com...

Отстъпки от стартовата такса, в зависимост от клубната принадлежност и начина на плащане:

50% отстъпка от таксата на организатора ползват членове на редовни БФТ клубове с лиценз от ММС,
25% отстъпка от таксата ползват членове на нередовни и/или без лиценз БФТ клубове, както и членове на други федерации с лиценз от ММС. 25% отстъпка ползват и групи с над 10 участника.

Представител на тези клубове и групи изпраща отделен списък на участниците за всеки срок на плащане, а общата сума заплаща съгласно договорка с организатора - в брой или по друг начин, предварително или по време на бревета. За картотекирани участници, представител на съответния клуб може да гарантира плащането на стартовата такса, а точната сума да се донесе преди старта.

Условия за ползване на отстъпка:

А/ Редовна картотека за текущата година - с актуален бреветен номер и валидна застраховка.

Б/ Групово заплащане на общата сума на стартовите такси от представител на съответния клуб/група.

Стартова такса в лева, с включена 1 нощувка и потвърдена до четвъртък по обед /12:00/:

27 (2х6)+15 Редовни членове на БФТ: платен членски внос и вписване в Регистъра на ММС (лиценз)

33 (2х9)+15 Нередовни членове на БФТ, или членове на друга федерация, вписани в Регистъра на ММС и Клубове или групи, представени с 10 и повече участника.

39 (2х12)+15 Индивидуални участници.

+ + 50% за участници без потвърждение на участието до четвъртък по обед /12:00/

Стартовата такса включва:

1. Съдийска кола. Тя има контролни функции, но при нужда оказва техническа и логистична помощ;

2. Нощувка с вечеря и закуска след първия ден /вегетарианците се отбелязват във формуляра за записване/;

3. Резервация на места за спане. Прави се от организатора при плате