Бревет Обиколка на Сливен 2022г.

Автор Понеделник, 26 Септември 2022 09:13; Видяно 413 пъти
Новини;

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ и СПОРТЕН КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ "СИНИТЕ КАМЪНИ" - СЛИВЕН

ОРГАНИЗИРАТ БРЕВЕТ „ОБИКОЛКА НА СЛИВЕН” - Закриване на активния сезон

На 1 Октомври – Събота в 7:00 (8:00) часа 201 км с 2347 м денивелация за 13.30 часа.

Маршрут: Омега – Биково – Н.Загора – Твърдица – Бяла – Вратник – Карандила - Омега

GPS трак: https://www.openrunner.com/r/13702496

Пълен текст на Наредбата: https://drive.google.com/file/d/1z5bpjemPMSWM0tujwOnuQ5Y-RihBRtML/view

Събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/1036305327068804

Регламент АСР, Член 12: „…Тези бревети не са състезания и не се извършва класиране.””
Член 5: Всеки участник се счита за тръгнал на индивидуално пътуване... Всеки участва на свой риск и отговорност.

Новият маршрут от миналата година! Идеята е:

1. Да не повтаряме пролетния маршрут. Календарът е наситен с достатъчно бревети, за да имаме сходен маршрут два пъти в един сезон; а и в края на лятото сме по-подготвени за трудни трасета, отколкото през март.

2. Това есенно трасе е с малко по-високо ниво на трудност от средното и значително надвишава пролетното. Предполага се, че в края на летния период коломаратонците са тренирани и подготвени за това натоварване, за разлика от ранната пролет - в края на зимния период.

3. Включени са емблематични обекти от Сливенския балкан, като Вратник и Карандила с извора Кушбунар. Има възможност за факултативно посещение на други обекти, като Извора на Камчия и Драгиева чешма.

Условия за участие

Регламент АСР, Член 2: “В тези бревети може да участва всеки колоездач, който е член или не на някакъв клуб, дружество или федерация и има застраховка. Непълнолетни се приемат след като представят разрешение от родителите, което освобождава АСР и дружествата - организатори от отговорност.“ Съгласно разпоредбите на БФТ и ММС, минимално изискуемата застраховка е „Злополука за спортисти”, с минимално покритие 1000 лв. Изисква се носенето на каска през цялото време на движение. Съгласно ЗДП велосипедистите трябва да имат светлини и отражателна жилетка.

Записване за участие в бревет. Състои се от: Предварително записване и Регистрация.

Предварителното записване е он-лайн и е автоматично за маратонци с актуална картотека.
Регистрацията се финализира от съответния организатор при заплащане на стартовата такса.

Предварително записване + вписване в картотеката за текущата година /ако няма такова/:

В първа колонка на таблицата от линка се вписва личния бреветен номер /ARB №/ от картотеката:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OBkpI4ad_LW2bqyfkv6DPek7gZ324WfJusuzNAhpGZw/edit#gid=24

Име, клуб и пол на картотекираните участници, както и размерът на стартовата такса излизат автоматично. Записване може да се прави и за останалите зимни бревети, също и за всички бревети до края на сезона. Това става с отваряне на следващите таблици - вдясно от текущата. За някои бревети има допълнителни въпроси - в съответните розови колонки, например за хотел, храна и т.н.

Ако при вписване на бреветния номер:

А. Не излизат име и клуб: това означава, че участникът няма картотека и на отговорника за картотеката Лазар Владиславов /lazar.v@gmail.com../ трябва да се изпратят първоначални данни: 1. Име и фамилия 2. Клуб и населено място 3. Мобилен номер 4. И-мейл 5. Година на раждане 6. Данни за застраховка: застраховател и срок на валидност 7. Най-дълга, премината до момента дистанция 8. Снимка на ездача.

Б. Излизат име и клуб, но не излиза размер на стартовата такса /изписва се "0"/: това означава, че картотеката не е актуална - най-често липсват данни за застраховка. В този случай, членовете на клубове трябва да потърсят клубните си шефове, за да ги включат в списъка на картотекираните членове за текущата година. Индивидуалните изпращат липсващите данни на lazar.v@gmail.com...

Регистрация

Регистрацията се счита за завършена след заплащане на стартова такса. Размерът на таксата зависи от момента на плащане, а не от предварителното записване във формуляра.

Размер на стартовата такса:
50% намаление от таксата ползват членовете на редовни БФТ клубове с лиценз,
25% намаление от таксата ползват членовете на нередовни и/или без лиценз БФТ клубове, както и членовете на други федерации с лиценз от ММС. Групи с над 10 участника ползват същото намаление от 25%. Представител на тези клубове и групи изпраща списък на участниците и превежда необходимата сума, като за картотекирани участници се допуска този представител да гарантира плащането, а точната сума да се донесе преди старта. Условие за групово записване е присъствието с номер и редовна застраховка в картотеката.

Плащанията и резервациите за нощувка се потвърждават от Организатора.

100%	75%	50%	Срок за плащане на стартова такса
12 лв. 9 лв. 6 лв. до 4 дни преди старта – вторник вечер /21-ви/.
18 лв. 13.5лв. 9 лв. до 2 дни преди старта – четвъртък вечер /23-ти/.
24 лв. 18 лв. 12 лв. в петък и в деня на старта, след предварително записване във формуляра.

+ 0.50 лв. Добавка за разпечатване на маршрутно описание и таблица
+ 0.50 лв.
+ 3.00 лв. Добавка за временен велосипеден номер , или
Добавка за постоянен велосипеден номер за участници с актуална картотека и СНИМКА!
+ 4.50 лв. Добавка за годишна групова застраховка - до 2 дни преди старта /участници без застраховка/

Пълен текст на Наредбата он-лайн: https://drive.google.com/file/d/1N7Hiy6vHpLp_iilHLKVkNaAzaWXrltLX/view