Бревет Резово 400 - Зимни бревети 2023

Автор Понеделник, 27 Февруари 2023 10:55; Видяно 629 пъти
Новини;

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СКТ "Сините камъни" – Сливен  организират:

На 10 Март (Петък) в 21 часа или на 11 Март (Събота) в 4:00 или в 8:00 часа бревет "Резово 400" - част от серията Зимни бревети 2023 г.

431 км за 27 + 2 часа, 3184 м обща денивелация

 Следващият - четвърти поред, зимен старт: Резово 400 за втори път толкова рано през годината!

Съответно, организацията на бревета е максимално гъвкава, с различни опции за стартиране и удължаване на контролното време с 2 часа заради по-дългото трасе.

Има възможност за избор между 3 стартови часа, като група за съответния час ще се образува при поне 5 записани. За целта в таблицата за записване са оформени 3 колонки.

Добрата прогноза дава възможност за по-масов старт и връщане на традиционното стартиране в 21:00. Тази група традиционно ще се стреми към посрещане на изгрева на морския бряг в района на Резово.

Бързият и равнинен терен, както и дължината от 431 км, съответно допълнителните 2 часа, позволяват ранен сутрешен старт в 4:00 с варианти за бързо еднодневно преминаване.

Третият стартов час: в 8:00, позволява преминаване за два дни - бързо каране, съчетано с нощувка.

Контролите по обратния маршрут са по-многобройни, но две от тях: Созопол и Айтос са без контролно време - само с бележка или снимка. Целта е след нощувка да не се гони контролно време.

Поддръжката по трасето ще е според разпределението на участниците в съответните часови диапазони.

При отсъствие на контролна кола, часовите контроли се удостоверяват с касова бележка, останалите контроли удостоверяваме със снимки и/или трак.

 

 GPS трак: https://www.openrunner.com/r/8512371

Маршрут

Маршрут: Омега – Бургас – Резово – Созопол – Бургас – Омега

Събитие във Фейсбук:

Условия за участие

1а. Съгласно Регламента на АСР, Член 2: “В тези бревети може да участва всеки колоездач, който е член или не на някакъв клуб, дружество или федерация и има застраховка. Непълнолетни се приемат след като представят разрешение от родителите, което освобождава АСР и дружествата - организатори от отговорност.“ Съгласно разпоредбите на ММС, минимално изискуемата застраховка е „Злополука за спортисти”, с покритие 1000 лв. Изисква се носенето на каска през цялото време на движение.

Съгласно ЗДП велосипедистите трябва да разполагат със светлини и отражателна жилетка.

Записване:

Записване за участие в бревет. Състои се от: 2а. Предварително записване 2б. Регистрация.

Предварителното записване е он-лайн и е автоматично за маратонци с актуална картотека.

Регистрацията се финализира от съответния организатор при заплащане на стартовата такса.

2а. Предварително записване + вписване в картотеката за текущата година /ако няма такова/:

В първа колонка на таблицата от линка се вписва личния бреветен номер /ARB №/ от картотеката:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z_mA3552Lg67Bt-iQoMQoGqdGvXLxovlA6WYHkRB9f0/edit#gid=27

Име, клуб и пол на картотекираните участници, както и размерът на стартовата такса излизат автоматично. Записване може да се прави също и за всички бревети до края на сезона. Това става с отваряне на следващите таблици - вдясно от текущата. За някои бревети има допълнителни въпроси, например за хотел, храна и т.н.

Ако при вписване на бреветния номер:

А. Не излизат име и клуб: това означава, че участникът няма картотека и на отговорника за картотеката Лазар Владиславов /lazar.v@gmail.com..../ трябва да се изпратят първоначални данни: 1. Име и фамилия 2. Клуб и населено място 3. Мобилен номер 4. И-мейл 5. Година на раждане 6. Данни за застраховка: застраховател и срок на валидност 7. Най-дълга, премината до момента дистанция 8. Снимка на ездача.

Б. Излизат име и клуб, но не излиза размер на стартовата такса /изписва се "0"/: това означава, че картотеката не е актуална - най-често липсват данни за застраховка. В този случай, членовете на клубове трябва да потърсят клубните си шефове, за да ги включат в списъка на картотекираните членове за текущата година. Индивидуалните изпращат липсващите данни на lazar.v@gmail.com.....

Дати и маршрути

За всеки от зимните бревети е предвидена резервна дата или маршрут, в случай на лоша прогноза за времето. Срокът за обявяване на отлагането за резервна дата или ползването на резервен маршрут е вторник до 21 ч. В същия срок се обявяват и евентуални промени в основния маршрут.

Пълен текст на Наредбата:

https://drive.google.com/file/d/1vd5s3g60GJo4vzxyZWstDM0Fxr1bGBhy/view

Старт/Финал: Сливенски минерални бани - бистро „Омега”.

Регистрацията започва 1 час преди отваряне на контролата. Проверява се велосипеда /осветление, отражателна жилетка и каска/, подписва се декларация и се получава бреветна карта.

Светлините се включват и жилетката се поставя при регистрацията и на самия старт това продължава до 1 час след изгрев слънце.

Светлини и жилетка се ползват също и през деня: при мъгла, дъжд и всякакво друго влошаване на светлинните условия.

Стартират единствено регистрирани участници с включени светлини и поставени отражателни жилетки.

Ползването на светлини и жилетка се подновява поне 1 час преди залез.