Бревет Странджа 200 - Зимни бревети 2023

Оценете публикацията
(1 Vote)
Автор Понеделник, 23 Януари 2023 10:48; Видяно 266 пъти
Новини;

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СКТ "Сините камъни" – Сливен  организират:

на 4 (11) Февруари, Събота в 7:00 (8:00) часа бревет "Странджа 200" - част от серията Зимни бревети 2023 г.

228 км за 14.30 часа, 2113 м обща денивелация

Маршрут: Омега – Ямбол - Ст.Караджово - Воден - с.Странджа – Елхово – Межда - Омега

 GPS трак: https://www.openrunner.com/route-details/12499481

Сливенски минерални бани - бистро „Омега”.

Нерегистрирани участници се явяват 20 минути преди старта.

Стартът се дава в часа на отваряне на контролата – 7:00. Закъснелите могат да стартират до 1 час след отваряне на контролата.

Стартират единствено регистрирани участници с включени светлини и поставени отражателни жилетки.

Описание на маршрута: https://drive.google.com/file/d/1cTOZw69wI_iz55sBA_-5J-zg3_7eZye-/view

Събитие във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/2305590192931286

Трасето е 228 км и се дава 1 час допълнително време. Този час не се добавя при решение на организаторите за скъсяване на маршрута преди обръщалото в Странджа. Засега прогнозата е благоприятна, с изцяло положителни температури и липса на сняг, така че такова скъсяване е малко вероятно. Удълженото трасе с допълнителния час време осигуряват по-плавен преход към следващия старт - вече на 300 км.

Както и миналата година, в с. Стефан Караджово няма часова контрола, но е възможна секретна такава. В сила е и бонусът от 15 мин. за снимка пред къщата на Караджата, където има чешма с хубава минерална вода.

За разлика от миналата година, ресторантите работят и втората часова контрола се връща в Елхово, но на ново място - ресторант "Каприз", който е точно на маршрута и се избягва пешеходната зона. Тук, в Елхово е единствената промяна на трака в сравнение с 2022 г.

Миналогодишната часова контрола в с. Межда става възможна секретна, т.е. контролната кола ще оказва съдействие в този участък.

Записването става по начина, описан в Наредбата за зимните бревети, публикувана преди "Загоре 200". Все още е възможно пакетно записване за оставащите 4 зимни старта. Заплащането на таксата или потвърждаването на участието става 1 седмица преди старта, за да е в сила най-ниската ставка на стартовата такса. По-късно ще отворим и ФБ събитието.

Регламент АСР, Член 12: „…Тези бревети не са състезания и не се извършва класиране.”” Член 5: Всеки участник се счита за тръгнал на индивидуално пътуване... Всеки участва на свой риск и отговорност.

Условия за участие

1а. Съгласно Регламента на АСР, Член 2: “В тези бревети може да участва всеки колоездач, който е член или не на някакъв клуб, дружество или федерация и има застраховка. Непълнолетни се приемат след като представят разрешение от родителите, което освобождава АСР и дружествата - организатори от отговорност.“ Съгласно разпоредбите на ММС, минимално изискуемата застраховка е „Злополука за спортисти”, с покритие 1000 лв. Изисква се носенето на каска през цялото време на движение.

Съгласно ЗДП велосипедистите трябва да разполагат със светлини и отражателна жилетка.

Записване:

Записване за участие в бревет. Състои се от: 2а. Предварително записване 2б. Регистрация.

Предварителното записване е он-лайн и е автоматично за маратонци с актуална картотека.

Регистрацията се финализира от съответния организатор при заплащане на стартовата такса.

2а. Предварително записване + вписване в картотеката за текущата година /ако няма такова/:

В първа колонка на таблицата от линка се вписва личния бреветен номер /ARB №/ от картотеката

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z_mA3552Lg67Bt-iQoMQoGqdGvXLxovlA6WYHkRB9f0/edit#gid=3

Име, клуб и пол на картотекираните участници, както и размерът на стартовата такса излизат автоматично. Записване може да се прави също и за всички бревети до края на сезона. Това става с отваряне на следващите таблици - вдясно от текущата. За някои бревети има допълнителни въпроси, например за хотел, храна и т.н.

Ако при вписване на бреветния номер:

А. Не излизат име и клуб: това означава, че участникът няма картотека и на отговорника за картотеката Лазар Владиславов /lazar.v@gmail.com..../ трябва да се изпратят първоначални данни: 1. Име и фамилия 2. Клуб и населено място 3. Мобилен номер 4. И-мейл 5. Година на раждане 6. Данни за застраховка: застраховател и срок на валидност 7. Най-дълга, премината до момента дистанция 8. Снимка на ездача.

Б. Излизат име и клуб, но не излиза размер на стартовата такса /изписва се "0"/: това означава, че картотеката не е актуална - най-често липсват данни за застраховка. В този случай, членовете на клубове трябва да потърсят клубните си шефове, за да ги включат в списъка на картотекираните членове за текущата година. Индивидуалните изпращат липсващите данни на lazar.v@gmail.com.....

Дати и маршрути

За всеки от зимните бревети е предвидена резервна дата или маршрут, в случай на лоша прогноза за времето.

Срокът за обявяване на отлагането за резервна дата или ползването на резервен маршрут е вторник до 21 ч.

В същия срок се обявяват и евентуални промени в основния маршрут.

Пълен текст на Наредбата:

 Странджа 200: https://drive.google.com/file/d/1cTOZw69wI_iz55sBA_-5J-zg3_7eZye-/view

 Обща наредба за всички зимни бревети: https://drive.google.com/file/d/1ZShe57f9ROU7fQ27_n0F0q2aghS4Tm1h/view