Бревет Трънски 2022г

Автор Сряда, 05 Октомври 2022 01:39; Видяно 529 пъти
Новини;

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ и ВЕЛОРАЗХОДКА ОРГАНИЗИРАТ БРЕВЕТ „ТРЪНСКИ”

На 8 Октомври (Събота) в 7:00 часа е старта на бревет Трънски 2022г.

202км с 2789 м денивелация за 13.30 часа.

Маршрутът е традиционният: https://www.openrunner.com/r/2314484

Маршрут за Garmin с нанесени контролни точки: https://connect.garmin.com/modern/course/132524523

Старт от Лукойл Божурище до Метро 2, Люлин.

Моля, всички участници да са на старта минимум 15 - 30 минути предварително за подписване на декларация, проверка на оборудването и ИНСТРУКТАЖ.

Втора дата (без баница :) и конртолана кола) е 15 Октомври - втората дата е за неуспелите да стартират на основната дата 8 Октомври.

Заверка на старт / финал и контролите на втората дата - онлайн снимки в Audax Bulgaria групата в Телеграм:

https://t.me/joinchat/jJ-BTTffBlhlYjE0

Цел и задачи

Есенният софийски бревет „Трънски” е първият в софийско и се провежда от 2009 г.

От една страна се дава възможност за изява на всички, които са започнали късно през сезона своята подготовка, или наскоро са взели решението да участват в колоездачни маратони.

От друга страна, едно планинско 200 км в края на сезона е важна проверка за по-напредналите доколко са успели да задържат спортната си форма поради неизбежното отпускане след отговорните стартове през лятото.

Наредба с описание на трасето и контроли:

https://velorazhodka.org/docs/Naredba-200k_2022-Tran.pdf

Форма за записване:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OBkpI4ad_LW2bqyfkv6DPek7gZ324WfJusuzNAhpGZw/edit#gid=25

В таблицата за записване има две допълнителни колонки - за посочване на датата на стартиране.

След финала там ще бъдат вписани времената на завършване.

Събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/1443441972807039

Регламент АСР, Член 12: „…Тези бревети не са състезания и не се извършва класиране.””
Член 5: Всеки участник се счита за тръгнал на индивидуално пътуване... Всеки участва на свой риск и отговорност.

Условия за участие

Регламент АСР, Член 2: “В тези бревети може да участва всеки колоездач, който е член или не на някакъв клуб, дружество или федерация и има застраховка. Непълнолетни се приемат след като представят разрешение от родителите, което освобождава АСР и дружествата - организатори от отговорност.“ Съгласно разпоредбите на БФТ и ММС, минимално изискуемата застраховка е „Злополука за спортисти”, с минимално покритие 1000 лв. Изисква се носенето на каска през цялото време на движение. Съгласно ЗДП велосипедистите трябва да имат светлини и отражателна жилетка.

Записване за участие в бревет. Състои се от: Предварително записване и Регистрация.

Предварителното записване е он-лайн и е автоматично за маратонци с актуална картотека.

Регистрацията се финализира от съответния организатор при заплащане на стартовата такса.

Предварително записване + вписване в картотеката за текущата година /ако няма такова/:

В първа колонка на таблицата от линка се вписва личния бреветен номер /ARB №/ от картотеката:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OBkpI4ad_LW2bqyfkv6DPek7gZ324WfJusuzNAhpGZw/edit#gid=25

Име, клуб и пол на картотекираните участници, както и размерът на стартовата такса излизат автоматично. Записване може да се прави и за останалите зимни бревети, също и за всички бревети до края на сезона. Това става с отваряне на следващите таблици - вдясно от текущата. За някои бревети има допълнителни въпроси - в съответните розови колонки, например за хотел, храна и т.н.

Ако при вписване на бреветния номер:

А. Не излизат име и клуб: това означава, че участникът няма картотека и на отговорника за картотеката Лазар Владиславов /lazar.v@gmail.com../ трябва да се изпратят първоначални данни: 1. Име и фамилия 2. Клуб и населено място 3. Мобилен номер 4. И-мейл 5. Година на раждане 6. Данни за застраховка: застраховател и срок на валидност 7. Най-дълга, премината до момента дистанция 8. Снимка на ездача.

Б. Излизат име и клуб, но не излиза размер на стартовата такса /изписва се "0"/: това означава, че картотеката не е актуална - най-често липсват данни за застраховка. В този случай, членовете на клубове трябва да потърсят клубните си шефове, за да ги включат в списъка на картотекираните членове за текущата година. Индивидуалните изпращат липсващите данни на lazar.v@gmail.com...

Регистрация

Регистрацията се счита за завършена след заплащане на стартова такса.

Размерът на таксата зависи от момента на плащане, а не от предварителното записване във формуляра.

Размер на стартовата такса:
50% намаление от таксата ползват членовете на редовни БФТ клубове с лиценз,
25% намаление от таксата ползват членовете на нередовни и/или без лиценз БФТ клубове, както и членовете на други федерации с лиценз от ММС. Групи с над 10 участника ползват същото намаление от 25%. Представител на тези клубове и групи изпраща списък на участниците и превежда необходимата сума, като за картотекирани участници се допуска този представител да гарантира плащането, а точната сума да се донесе преди старта. Условие за групово записване е присъствието с номер и редовна застраховка в картотеката.

Плащанията и резервациите за нощувка се потвърждават от Организатора.

100%	75%	50%	Срок за плащане на стартова такса
12 лв. 9 лв. 6 лв. до 4 дни преди старта – вторник вечер /21-ви/.
18 лв. 13.5лв. 9 лв. до 2 дни преди старта – четвъртък вечер /23-ти/.
24 лв. 18 лв. 12 лв. в петък и в деня на старта, след предварително записване във формуляра.

+ 0.50 лв. Добавка за разпечатване на маршрутно описание и таблица
+ 0.50 лв.
+ 3.00 лв. Добавка за временен велосипеден номер , или
Добавка за постоянен велосипеден номер за участници с актуална картотека и СНИМКА!
+ 4.50 лв. Добавка за годишна групова застраховка - до 2 дни преди старта /участници без застраховка/