Варненски бреветен уикенд "Ненчо Христов" 2023

Автор Неделя, 31 Март 2024 11:04; Видяно 91 пъти
Новини;

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ и КОЛОЕЗДАЧЕН КЛУБ "ОДЕСОС" - ВАРНА

Организират Варненски бреветен уикенд "Ненчо Христов" 300+200

Старт/Финал: Варна, Бар "Нелсън" до Двореца на културата и спорта

6 април - събота, 6:00 ч. - Бревет "Стоте хълма", 300 км за 20.00 часа. До Мадара, Исперих и Плиска.

Маршрут :  https://www.openrunner.com/en/route-details/18605714

https://ridewithgps.com/routes/45953996

7 април - неделя, 7:00 (8:00*)ч. - Бревет "Калиакра", 200 км за 13.30 часа. До Балчик, Дуранкулак, Тюленово, Българево

* Допуска се старт в 8:00 за участвалите в Бревет 300 км. „Стоте хълма”, при запазване на крайния финален час 20:30.

Маршрут : https://www.openrunner.com/en/route-details/18602736

https://ridewithgps.com/routes/45796483

1. Условия за участие

Регламент АСР, Член 2: “В тези бревети може да участва всеки колоездач, който е член или не на някакъв клуб, дружество или федерация и има застраховка.

Непълнолетни се приемат след като представят разрешение от родителите, което освобождава АСР и дружествата - организатори от отговорност.“ Съгласно разпоредбите на БФТ и ММС, минимално изискуемата застраховка е „Злополука за спортисти”, с минимално покритие 1000 лв.

Изисква се носенето на каска през цялото време на движение.

Съгласно ЗДП велосипедистите трябва да имат светлини и отражателна жилетка. На 300км не се допускат до старт участници без светлини и отражателна жилетка.

Записване за участие в бревет. Състои се от: 1. Предварително записване 2. Регистрация.

Предварителното записване е он-лайн и е автоматично за маратонци с актуална картотека.

Регистрацията се финализира от съответния организатор при заплащане на стартовата такса.

2. Предварително записване + вписване в картотеката за текущата година /ако няма такова/:

В първа колонка на таблицата от линка се вписва личния бреветен номер /ARB №/ от картотеката:

Варна 300 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K6-Z0mZgkYI1OIyvLWtC0lOhATmCMHQz7LoxHsTnJ5o/edit#gid=9

Варна 200 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K6-Z0mZgkYI1OIyvLWtC0lOhATmCMHQz7LoxHsTnJ5o/edit#gid=8

Име, клуб и пол на картотекираните участници, както и размерът на стартовата такса излизат автоматично.

Ако при вписване на бреветния номер:

А. Не излизат име и клуб: това означава, че няма вписване в картотеката и на отговорника за картотеката Лазар Владиславов /lazar.v@gmail.com.../ трябва да се изпратят първоначални данни: 1. Име и фамилия 2. Клуб и населено място 3. Мобилен номер 4. И-мейл 5. Година на раждане 6. Данни за застраховка: застраховател и срок на валидност 7. Най-дълга премината дистанция 8. Снимка на ездача.

Б. Излизат име и клуб, но не излиза размер на стартовата такса /изписва се "0"/: това означава, че картотеката не е актуална - най-често липсват данни за застраховка. В този случай, членовете на клубове трябва да потърсят клубните си шефове, за да ги включат в списъка на картотекираните членове за текущата година. Индивидуалните изпращат липсващите данни на lazar.v@gmail.com....

Отстъпки от стартовата такса, в зависимост от клубната принадлежност и начина на плащане:
50% отстъпка от таксата на организатора ползват членове на редовни БФТ клубове с лиценз от ММС,
25% отстъпка от таксата ползват членове на нередовни и/или без лиценз БФТ клубове, както и членове на други федерации с лиценз от ММС. 25% отстъпка ползват и групи с над 5 участника. Представител на тези клубове и групи изпраща отделен списък на участниците за всеки срок на плащане, а общата сума заплаща съгласно договорка с организатора - в брой или по друг начин, предварително или по време на бревета. За картотекирани участници, представител на съответния клуб може да гарантира плащането на стартовата такса, а точната сума да се донесе преди старта.

Условия за ползване на отстъпка:

А/ Редовна картотека за текущата година - с актуален бреветен номер и валидна застраховка.

Б/ Групово заплащане на общата сума на стартовите такси от представител на съответния клуб/група.

3. Стартова такса - размер и плащане (търсим организатора)

Записването се счита за завършено след заплащане на стартова такса. Размерът на таксата се определя от организатора на съответния бревет и зависи от момента на заплащане, а не от записването в таблиците.

Плащанията и резервациите за нощувка се потвърждават от Организатора - например с оцветяване в зелено на съответните полета от таблицата.

Пълен текст на Наредбата:

 https://drive.google.com/file/d/1ARXp1HR5hLelaVIDQsJqA80282F-YnS7/view

Маршрутни карти :

300 км. :  https://drive.google.com/file/d/1j1yZ5wiYisokghYwHqMGoYSy6fbeWSIm/view

200 км. : https://drive.google.com/file/d/1fjsKWPGV04KaUfVrWFpKTOXAZCd2RH9l/view