Бревети перманент

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРМАНЕНТ БРЕВЕТИ В БЪЛГАРИЯ

Бреветна карта за провеждане на перманент бревет:
Бреветна карта - лице  Бреветна карта - гръб

Homologations 2021 - таблица със статистика за изминати перманент бревети

За информация за всеки перманент бревет, моля кликнете върху синия маркер на картата.