Регламент купа „Холге” и звание „Български коломаратонец на годината"

Регламент За Купа „Холге” и звание „Български коломаратонец на годината”, както и за званията "Най-прогресиращ "новобранец"", "Първа дама", "Най-упорит перманент-рандоньор" и "Отборен първенец", за бреветен сезон 2020/2021

Общи положения:

Купата и званията се връчват на коломаратонеца от съответната категория с най-голям сбор точки от статистическата справка.

Точките се набират от всички бреветни стартове 200-1000 км от българския календар и всички 1200+ стартове от календара RM („Световни рандоньори”) за съответната бреветна година (1 ноември - 31 октомври).

Точки за SR600 се дават за всеки един маршрут в България: 100% от базовото число за рандоньор и 50% от базовото число за турист.

Точки от перманенти 200-1000 се дават за всеки един маршрут в България: 50% от базовото число.

Пълният размер на точките от даден SR600 или перманент 200-1000 се получава еднократно за бреветната година.

Всяко следващо преминаване през годината на един и същ маршрут SR600 или на перманент 200-1000, дава 50% от точките на предходното преминаване.

Правила за набиране на точки:

1. Дистанции, носещи АСР точки за България. Завършилите всички АСР квалификации 200-600/1000 от БГ календара, получават 10% увеличение на общия сбор от точки;

2. Бреветите в серия са важна подготовка за многодневните прояви. 2+ поредни старта (300+200, BWN или SR) носят 10% увеличение на общия сбор точки от тези стартове;

3. Години в серия. Постоянството е важен фактор при бреветите! Участието в поредни години се поощрява, като нова бреветна година започва с 10% от точките на предходната;

4. Зимен период: Заради климатичните условия и за насърчаване на постоянството, „Зимните крале” и „кралици” получават 10% увеличение на общия сбор точки от серията;

5. Неблагоприятни климатични условия. Увеличение на точките има при (1) дъжд, (2) температури под 7С и над 27С, или (3) оранжев код за вятър: 10% за 50-75% от времето на бревета и 20% за 75-100% от времето на бревета. При съвкупност от (1), (2) и (3), всяко следващо условие добавя към основното увеличение от още 50%.

Окончателната стойност на увеличението се определя от 3-членна комисия, в чийто състав задължително влизат Организаторът, Главният контрольор и Представителят на АСР или Отговорникът;

6. Възраст и пол. (1) участници до 18 г. получават 5% увеличение на точките за всяка година под 18, т.е. 5% за 17 годишни, 10% за 16 и т.н.; (2) участници над 50 г. получават
1% увеличение на точките за всяка година над 50, т.е. 1% за 51 годишни, 2% за 52 годишни и т.н. до 20% за 70 годишни и 40% за 90; (3) дамите получават 20% увеличение на точките. Точка 6 се прилага по предоставени от клубовете данни (година на раждане);

7. Скорост. Не е основен фактор при бреветите, но помага за преодоляване на по-дълги дистанции. За време по-добро от максималното за пробега се дават 1⁄2 точки на всеки 30
минути. Идеята е, при равни други показатели, разлика да даде времето на завършване, като тази разлика е пренебрежимо малка и не представлява състезателен елемент.

При разлики в точките по-малки от един къс бревет (20 точки) между двама или повече кандидати, Учредителят може да вземе решение за връчване на Купата и Званието на повече от един кандидат, като победителите си поделят периода от време, през който Купата ще пребивава във всеки един от тях.

Купата е преходна. В края на сезона носителите я връщат на Учредителя, като всеки от тях получава грамота с изображение на Купата и година на връчване. Табелка с името на всеки
един носител ще се поставя върху мраморния постамент на Купата.

Купата и званията са неофициални. Всякакви спорни въпроси във връзка с връчването на Купата и званията се отнасят единствено до техния учредител - Лазар Владиславов.

Купата носи името на нейния дарител – известния немски коломаратонец Холге Рьотиг.

2020 г. Лазар Владиславов, учредител на Купата и Званията