Флеш велочио: 24-часов отборен бревет „Стрели”

Флеш велочио: 24-часов отборен бревет „Стрели”

История на Флеш велочио

Проявата е измислена естествено от французите.

Това става през 1947 г. Организирана е от АСР /Audax Club Parisien/, с идеята за организиране на национална среща на колотуристите на определено място в провинцията по случай Великден. Френското наименование е: FLÈCHE VELOCIO. Извън Франция проявата получава популярност като NATIONAL ARROWS, или Национални стрели.

В България я наричаме отборен 24-часов бревет или просто Флеш.

Извън Франция проявата се организира по правилата и стриктното наблюдение на АСР. Едно от изискванията е датата на провеждане да е максимално близка до Великден, не по-късно от края на април. Изключение се прави за Южното полукълбо, където се провежда през ноември.

Основна цел на проявата е да възпитава участниците в отборен дух и взаимопомощ, т.к. това е единствения вид бревет, при който има изискване за придвижване на отбор в група.

Друга цел е да се упражнят уменията за колоездене през нощта. Не на последно място, тази проява е едно от задължителните условия за спечелване на наградите „Рандоньор 5000” и „Рандоньор 10000”.

Регламент:

 • a. Отборите се състоят минимум от 3, максимум от 5 машини.
 • b. Всеки отбор трябва да измине заедно минимум 360 км за 24 часа.
 • c. Всеки отбор предварително е предложил собствен маршрут за движение, на базата на който организаторът е изготвил трасето с контролите.
 • d. Всеки участник получава бреветна карта. Бреветната карта се заверява с печат и обозначаване на дата, час и изминато разстояние на старта, на всяка определена от организатора контрола, на 22-рия и на 24-тия час.
 • e. Отборите могат да стартират от всяка точка на страната, но задължително трябва да финишират на едно и също място, в един и същ интервал от време.
 • f. От името на един клуб могат да стартират няколко отбора
 • g. Ако два или повече отбора стартират от едно и също място, те трябва или да се движат по различни маршрути, или да потеглят с 1 час разлика
 • h. Два или повече отбора не могат да се движат заедно
 • i. На финала трябва да пристигнат минимум 3 машини от отбор, които да са изминали едно и също разстояние
 • j. Отборите стартират в определен за това диапазон, който за България е обикновено от четвъртък 18:00 до петък 18:00 часа.
 • k. Дистанция от мин. 25 км. трябва да е премината между 22-ри и 24-ти час след старта.
 • l. Ако на 24-тия час крайната цел не е достигната или е подмината, като крайно достигнато разстояние се записва достигнатото на 24-тия час.
 • m. Капитанът на всеки един отбор или негов представител трябва да предаде заверените по трасето контролни картони на организаторите между 24-ти и 26-ти час след старта.
 • n. Използването на придружаващи коли е забранено. Среща с такива може да се осъществи единствено на официалните контроли.
 • o. Велосипедите трябва да разполагат с осветление съгласно изискванията на регламента, а колоездачите да са с каски, през нощта с отражателни жилетки. Носенето на светли дрехи и отражателни ленти силно се препоръчва.