Регламент на бревет СУПЕР РАНДОНЕ

РЕГЛАМЕНТ НА БРЕВЕТ СУПЕР РАНДОНЕ

1. Какво представлява Супер Рандоне?

Супер Рандоне е коломаратон-бревет – „перманент”, който се организира, проверява и заверява от Audax Club Parisien.

Провежда се в планински райони и включва много проходи и върхове. Някои от тях са неизвестни, други са световно известни. Пейзажът е великолепен. Дължината е около 600 km (373 мили), а сумарното изкачване е над 10.000 m (32,800 фута).

При регистрацията всеки участник избира да кара Супер Рандоне като турист или като Рандоньор.
         - Туристите трябва да завършат пробега изминавяйки в последователни дни поне 80 км (50 мили) на ден.
         - Крайното време за Рандоньорите се изчислява на база от 60 часа.

След като е „перманент”, Супер Рандоне може да бъде провеждано по всяко време на годината, при условие, че пътищата са проходими. Моля, уверете се, че те са проходими преди да стартирате.

2. За участниците

След регистрацията, участниците ще получат индивидуална бреветна карта и номер за рамка. И двете трябва да са с тях по време на пробега.

В Супер Рандоне може да участва всеки любител колоездач, независимо от клубната принадлежност.

Всеки участник трябва да има застраховка.

Всякакъв вид превозно средство, задвижвано с мускулна сила е приемливо. Превозното средство трябва да е задвижвано единствено от ездача.

Участниците могат да се придвижват сами или в група.

Всеки ездач под 18-годишна възраст трябва да има съгласието на родител или настойник.

3. Задължения на участника

Участникът трябва да се придвижва в съответствие с всички действащи правила за движение и да спазва всички пътни знаци. Всеки участник се счита за тръгнал на лично пътуване. АСР не може и не поема отговорност за каквито и да било инциденти, които могат да възникнат по време на Супер Рандоне.

Маршрутът и местоположението на контролните пунктове са посочени в подробно описание. GPS-файлове също са на разположение. Не се допускат преки пътища или отклонения от маршрута.

Тези, които са регистрирани като Рандоньори, трябва да стартират от официалната отправна точка. Туристите могат да изберат друга начална точка от описанието на маршрута.
Всеки ездач трябва сам да си осигурява поддръжката. Никакви лични придружаващи превозни средства не са позволени по трасето.

За нощна езда, велосипедите трябва да бъдат оборудвани с предни и задни светлини, прикрепени здраво към велосипеда. Светлините трябва да са включени по всяко време в тъмната част на денонощието или при други условия на слаба осветеност (дъжд, мъгла и др.). В тъмната част на денонощието или при други условия на слаба осветеност, всички участници трябва да носят отразителна жилетка (това е задължително според българския закон за движение по пътищата).

Всяко нарушение на тези правила за нощна езда ще доведе до незабавното дисквалифициране на участника.
Резервни осветителни системи са силно препоръчителни в случай, че основната система дефектира и не може да бъде ремонтирана на пътя.

Силно препоръчително е да се носят одобрена каска, светли дрехи, да се носи „одеяло оцеляване” и мобилен телефон.

4. Регистрация

Всеки участник трябва да се свърже с организатора и да изпрати регистрационната такса най-малко 30 дни преди предвиденото каране.

За някои Супер Рандоне, възпоменателни медали са на разположение за финиширалите. Медал може да се поръча при регистрацията, или на финала, като се прави съответна отметка в бреветната карта.

Участниците могат да анулират регистрацията си чрез изпращане обратно на бреветната карта, но само таксата за медал ще бъдат възстановена.

За туристите, валидността на бреветната карта изтича три години след датата на регистрацията.

Рандоньорите трябва да декларират дата и час на стартиране. Това ще бъде официално стартово време и то трябва стриктно да се спазва. Възможно е да смените датата и часът след регистрацията, като информирате организатора за нова дата и час, но само най-късно до една седмица преди старта.

Туристите не трябва да декларират дата на стартиране. Въпреки това, ако те планират да стартират от точка, различна от официалната, те трябва да уведомят организатора за тяхната точка на стартиране.

5. Контроли и валидиране

Както Туристите, така и Рандоньорите трябва да отбележат върху своите бреветни карти името, фамилията и пълния си адрес.
Те трябва да отбележат времето на стартиране и времето на финиширане, както и времето на преминаване на всички определени контроли. Времето включва дата, час и минута.

Контролните точки на Супер Рандоне често са разположени в отдалечени места, като върхове или планински проходи. В тези случаи, участниците трябва да докажат своето преминаване, като направят снимка на велосипеда си до определен пътен знак. Тези знаци показват името на мястото (проход, връх). За всяко Супер Рандоне, АСР организаторът предоставя подробна информация за контролните знаци. Можете също така да поискате от организатора да изпрати информацията по електронна поща.

За контролните точки, разположени в градове, участниците могат или да направят снимка на велосипеда си на табелите при влизане или излизане от града, или да си заверят бреветната карта в локално заведение, като кафене, пекарна, хранителен магазин или бензиностанция.

Липсващи снимки или липсващи заверки на бреветните карти, липсващо време на контролна точка, или загуба на бреветна карта (независимо от това колко далеч е достигнал участника), ще доведе до дисквалификация.
Всеки участник е отговорен за правилно извършена заверка на неговото или нейното преминаване и вписване в бреветната карта на всеки контролен пункт.

В случай на движение в група, снимката трябва да показва ясно всеки велосипед. Силно препоръчително е да се прави по една снимка на участник.
Разбира се, участникът може да се появи върху снимката, но не и без своя велосипед.

Тайните контроли могат да се осъществят в началото и по време на пробега.

Участник, който реши да се откаже от пробега, трябва да информира организатора възможно най-скоро.
Участващите като Рандоньори и завършили за по-дълго от определеното време, ще бъдат официално признати като Туристи, при условие че са спазили всички правила за проверка.

На финала участниците трябва да подпишат бреветната си карта и да я върнат на организатора, заедно с необходимите снимки. Снимките могат да се изпращат като електронни файлове.
Бреветната карта ще бъде върната на колоездача след като бреветът е бил проверен и бреветен номер - присвоен.
Бреветните номера се издават в хронологичен ред, включващ както Туристи, така и Рандоньори.

Списъкът на завършилите ще бъде публикуван на уеб сайта на АСР, както и в блога на Супер Рандоне в хронологичен ред.

Супер Рандоне не са състезателни прояви. Не се прави класиране на участниците по време.

6. Забележки

Едно Супер Рандоне не може да се брои за участие в, или като принос към друго събитие, което се провежда в съчетание с бревета.

Очаква се от всички, които карат Супер Рандоне, да са съгласни тяхното име да бъде публикувано от ACP. В никакъв случай тяхната самоличност няма да бъдат използвана за търговски цели и няма да бъде предавана на трети лица.

Очаква се също така, че участващите в Супер Рандоне напълно приемат тези правила.

Всяка лъжа, измама или умишлено нарушение на тези правила ще доведе до изключването на участника от всички ACP-спонсорирани събития.

Участникът може да обжалва или да се оплаче в писмен вид (включително по електронна поща) на Съвета на директорите на ACP, който след това ще вземе окончателно решение.