permanents

С цел да осигури на членовете си колоездачни събития на дълги разстояния, достъпни по всяко време през цялата година, РКК (Републиканска комисия по колотуризъм) въвежда постоянни бревети тип Перманент (Permanent) и Перманент Популярен (Permanent Populaire).

Перманент (Permanent) е индивидуален пробег от 200 км или повече километра, който следва правилата на ACP за бревет, с някои изключения, като гъвкавост за началната дата и час на провеждане итн.

Перманент Популярен (Permanent Populaire) е индивидуален пробег от 50 до 199 км, който следва правилата за Перманенти с някои разлики като дължина на пробега итн.

История на бреветите Супер Рандоне