XIX Международен Супер Коломаратон SVS - Сливен Варна (София) Сливен

Автор Вторник, 18 Април 2023 16:19; Видяно 290 пъти
Новини;

 

For English version please click here: https://audaxbulgaria.com/xix-international-super-cycling-marathon-svs-sliven-varna-sofia-sliven

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ и СКТ "СИНИТЕ КАМЪНИ" – СЛИВЕН Организират
XIX Международен Супер Коломаратон SVS - Сливен Варна (София) Сливен

На 8-11 юли, 2023 г. 1202 км нонстоп за 90/80 часа съгласно календара и регламента на Les Randonneurs Mondiaux (LRM) и AUDAX Club Parisien

Предистория

За пръв път в Централна и Източна Европа, през 2001 г. в България се проведе международен супер коломаратон в класическата дистанция от 1200 км.

Първоначална цел на проявата при това първо издание бе да се даде тласък в развитието на коломаратоните в България и региона.

През тази първа година, България, Австрия, Русия и малко след това и Гърция са единствените държави от региона – членуващи в Audax Club Parisien - Randonneur.

В наши дни почти всички държави от Централна и Източна Европа вече членуват в световното рандоньорско движение.

Цел и задачи

Освен популяризиране на коломаратоните в региона, проявата има няколко допълнителни цели.

Една от тях е да дава възможност на българи да се докоснат до атмосферата на супер дългите дистанции, да контактуват с приятели от чужбина и да получат статут на финалисти със съответен медал, без да се налага да правят скъпо пътуване в чужбина.

От друга страна, чужденците имат възможност да посетят нашата страна и да се запознаят с нейните прелести и реалности, както и да общуват със свои колеги и приятели.

Наредба:

https://drive.google.com/file/d/1rS5VxbnmvqpUP7JXliQZzYCnbrck0QC-/view

 

I. РЕГЛАМЕНТ: СТАРТ-ФИНАЛ И ГРУПИ

1. Старт-финал: бистро „Омега”, Сливенски минерални бани. Намира се на 12 км от центъра на град Сливен.

Нощувката за участниците е 15-20 лв на човек и не влиза в стартовата такса.

В петък вечер преди старта се провежда техническа конференция: получаване на стартов пакет и подписване на декларация, инструктаж, проверка на велосипедите и екипировката, запознаване с особеностите на маршрута и контролните пунктове, информация за състоянието на трасето.

Стартът е в събота, 5 часа сутринта.

Финалът е с контролно време 90:00 часа за Зелената група, затваря в 23:00 часа във вторник.

Финалът за Червената група е с контролно време 80:00 часа, като финалът затваря в 13:00 часа във вторник.

2. Зелена група: участниците приемат да се движат по график с три нощувки на определени за това места и финал в рамките на 85-90 часа.

Легло и ваучери за вечеря и закуска се осигуряват на три определени "спящи" контроли.

Предвидени са също и ваучери за обяд на 4 дневни контроли.

В колонката "Персонал/Manned" от таблицата с контролите са показани времената на отваряне с наличието на "персонал".

Те са съобразени с нормалната скорост на движение на зелената група.

Избързването от този график означава напускане на Зелената група и отпадане на ангажимента на организатора по отношение на предоставяните за тази група услуги: доставка на багаж, осребряване на ваучери и друга логистика.

3. Червена група: Участниците от т.нар. „червена” група предварително декларират по-бърз темп на придвижване и финал в рамките на 75-80 часа.

Те се грижат сами за храна и подслон, с изключение на контролите от първия ден.

Те могат да ползват препоръчани адреси на ресторанти и хотели.

Нощувка на съответните "зелени" контроли се допуска единствено при наличието на свободни места.

В зависимост от скоростта на придвижване, в тази група са възможни 2, дори само 1 нощувка и постижения от 65 до 80 часа.

При закъснение на "червена" контрола, или при просрочване на контролното време от 80 часа на финала, бреветът не се признава за завършен, дори и при спазване на 90-часовата контрола.

II. РЕГЛАМЕТ: ЗАПИСВАНЕ И ТАКСА УЧАСТИЕ

1. Записване. Предварителното он-лайн записване става чрез попълване на формуляр:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUGMHkd6CIEMwCZI_UuFAMKPrFq3oWTtzOvRcHHalYXs_8gQ/viewform

До 24 часа след он-лайн записването статутът на записаните ще бъде обновен на адрес:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ra2PuchJISJRrf80oX5gXFrnqUicOqK-GAbS74nX1kw/edit#gid=460453437

За участие в SVS се изисква успешна серия бревети (200,300,400, 600/1000 км) в текущата година.

Всяка от тези дистанции може да бъде заменена от 1000 и 1200+ км бревет, завършен през последните 2 (два) сезона.

Предварителното записване се счита за завършено при заплащане на пълната сума от Такса (A).

2а. Основна такса участие (A) за двете групи: 70 Евро (139 лв.) Такса (A) включва: (1) контролна кола по маршрута, (2) стационарни контрольори на спящите контроли, (3) стартов пакет, (4) хартиено описание на маршрута, (5) GPS тракове, (6) SVS Купа / плакет / сувенир, (7) заверка и медал LRM, (8) резервация в хотел на старт-финала, (9) Видео и/или снимки.

Основната Такса (A) не включва нощувки по трасето, ваучери за храна на дневните контроли и пренос на багаж, които оформят Такса (В).

Цената на SVS екип, не е включена нито в такса (A), нито такса (В), екипът се поръчва допълнително.

Отстъпки: 20% за клубове – редовни членове на БФТ, с лиценз от ММС () или 10% за редовни членове на БФТ без лиценз и за клубове от други федерации с лиценз.

10% за успешните финалисти от всички стартове на тазгодишната Бреветна седмица Омега.

Отстъпките се натрупват, т.е. максималната е 30% (БФТ клуб с лиценз + Бреветна седмица)

Отстъпките се ползват единствено при плащане на Такса (A) до 11.06. /Шипка 300+200/.

Увеличения: 20% (или 14 EUR / 28 лв.) на всеки 10 новозаписани участници в „зелената” група след 10-тия (т.е. 84 EUR /167 лв. за участници от 11-20, 98 EUR /195 лв. за участници от 21-30 и т.н.,), като поредността се определя според датата на предплащането от 40 лв. /20 Евро/.

Така няма ограничение на броя участници, а само нарастване на сумата на основната такса.

Възникналите разлики в таксата поради оттегляне на записан участник ще бъдат отчетени на регистрацията преди старта, а вече платените вноски ще бъдат коригирани.

2б. Допълнителна Такса (B) за „зелената” група: 70 Евро (139 лв.) Размерът не зависи от броя на участниците и времето на плащане.

Включва превоз на един и същ пакет багаж до предварително определени 3 "спящи" контроли, плюс 3 нощувки плюс 3х15 лв. за вечеря (10) лв. и закуска (5) лв. на тези "спящи" контроли.

При направени по-големи сметки за вечеря (над 10) лв. и закуска (над 5) лв., участниците доплащат разликата.

В общия случай (без отстъпки и увеличения) пълната такса за зелената група е 140 EUR (278 лв.: 139+139).

След прилагане на различните отстъпки от такса (A), общата сума се променя както следва:

При 10% отстъпка: 264 лв. (125+139) (BW - Бреветна седмица за индивидуални и чужденци)

При 20% отстъпка: 250 лв. (111+139) (BW за БФТ клуб без лиценз и за БФТ клуб с лиценз без BWN)

При 30% отстъпка: 236 лв. ( 97+139) (BW за БФТ клуб с лиценз)

Срокове за плащане на основната такса:

- при записване: 40 лв. /20 Евро/ предплащане. След 28 май сумата не се връща при неучастие

- 28 май 2023 - заплащане на поръчан SVS екип

- 28 юни 2023 - плащане на остатъка от основната такса (A) за ползване на отстъпки 10/20/30%

- Регистрация - плащане на остатъка от основната такса (A) + допълнителна такса (В)

Начини за предварително плащане:

Банков превод: IBAN BG32RZBB91554491561507 , Титуляр: Лазар Владиславов - КВС Сливен

PayPal: lazar.v@mbox.contact.bg . Основание за превод: SVS + името на участника.

При плащане с куриер, по банков път, или чрез PayPal, изпращачът поема всички разходи за трансфера.

Окончателната такса се изчислява и доплаща в брой на регистрацията.

Г. Връщане на такса при отказ от участие:

- Инициирано от организатора /напр. анулиране/: 100% от таксата ще бъде върната;

- Инициирано от участник и заявено до Шипка 300+200: връща се 75% от такса А, 100% от такса В;

- Инициирано от участник и заявено след Шипка 300+200: връща се 50% от такса А, 80% от такса В;

- Инициирано от участник след старта: връща се 0% от такса А, 80% от неизползваните ваучери;

- Форсмажорни обстоятелства: 100% от таксата ще бъде върната, но ще се приспаднат €10 от върнатите такси.

Сумите се връщат след приемането на финансовия отчет от УС на БФТ, но не по-късно от 31.10.

III. РЕГЛАМЕНТ: РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ

1. Регистрация на участниците.

Включва плащане на стартови такси, подписване на формуляр за участие, проверка на велосипеда, техническа конференция и предаване на багажа.

Провежда се вечерта преди старта - петък, на мястото на старта.

Велосипедите трябва да са изправни и оборудвани с висококачествени фарове и стопове.

Необходима е двойна система на предните светлини, както и два солидно закрепени червени стопа.

Предварителна информация за осветителната система се изисква във формуляра за записване.

Носенето на каски е задължително за прояви от календара на БФТ.

Светлоотражателните жилетки и използването на светлини са абсолютно задължителни през нощта: от 1 час преди залез до 1 час след изгрев, както и в условия на намалена видимост – мъгла, дъжд, тунели и т.н.

2. Провеждане.

1- Прилагат се правилата, обнародвани от Audax Club Parisien (АСР), както и Правилника за организиране на бревети, разработен от БФТ.

Регламент АСР, Член 12: „...Тези бревети не са състезания и не се извършва класиране.”

Член 5: Всеки участник се счита за тръгнал на индивидуално пътуване... Всеки участва на свой риск и отговорност, като попълва съответна декларация.

2- Всеки колоездач от Зелената група трябва да се регистрира на влизане и излизане от всяка една нощна и дневна контрола и да завери своята SVS Контролна карта с подпис и печат.

За Червената група е позволено вместо печат да се снабди с касова бележка или снимка (с името на населеното място, дата и час).

3- Придружаващи превозни средства се допускат само ако следват алтернативен маршрут и оказват подкрепа само на контролите.

Тяхното наличие по маршрута на колоездача води до санкции за колоездача. Многократното нарушаване на това правило води до дисквалификация на колоездача.

4- Участниците могат да получават техническа помощ по маршрута на SVS само от екипа на SVS.

Участниците могат да получават друга помощ само на контролите.

5- Всеки участник трябва да се съобразява с изискванията за осветление и отражателни жилетки при колоездене през нощта и при лоши светлинни условия, както и да спазва всички разпоредби на ЗДП.

6- Ако участник напуска пробега, той е длъжен да уведоми SVS екипа, като се обади на 24-часовия спешен телефонен номер, отпечатан върху контролната SVS карта.

7- Участниците, които напускат пробега, трябва да намерят свой собствен транспорт обратно към старта.

8- Успешните финалисти ще получат медали, а според отдавна утвърдена традиция, всички участници ще получат специални награди (Купа / плакет / сувенир).

IV. РЕГЛАМЕНТ: КОНТРОЛНИ ПУНКТОВЕ И МАРШРУТ

1. Маршрут:

Сливен-Варна-Исперих /ден 1/,

Исперих-В.Търново-Ловеч-Априлци /ден 2/,

Априлци-Троян-Калофер-Хисаря-Настан /ден 3/,

Настан-Пампорово-Чирпан-Сливен /ден 4/. (График зелена група)

2. Контролни пунктове: Локации на контролите, времена на отваряне и затваряне, дистанция и положителна денивелация между две контроли и с натрупване,

Screenshot from 2023 04 18 16 42 05

Колонката "Manned/ Персонал" касае Зелената група и показва времето на отваряне с наличието на "персонал".

За заведения, това е началото на работното време.

За нощните контроли, това е времето на пристигане на съдийската кола и доставката на багаж.

Нормално за Зелената група е това да стане след 18 часа, обикновено диапазонът на пристигане е за вечеря, 19-24 ч.

Нарушаването на нормалния и препоръчан график на Зелената група е заявка за излизане от нея, с всички последствия по отношение на логистиката.

Препоръчителното време за сутрешен старт в последната колонка е съответно 4:00, 3:00 и 6:00.

Часовете са съобразени с особеностите на етапите.

Предвид предстоящия равнинен терен, потеглянето от Исперих може да стане малко след затваряне на спяща контрола 1.

Потеглянето от Априлци също се препоръчва да е малко след затваряне на спящата контрола: за да може спускането от Беклемето да е по светло.

Потеглянето от трета спяща може и да е по-късно, до 1-2 часа след затваряне на спяща контрола: осигурява почивка при закъснение след баирите на предходния етап и се избягват ниските сутрешни температури в Родопите.

Теренът до Чирпан позволява наваксване на времето.

 

Цялостен трак: https://ridewithgps.com/routes/42541009

 

Това е общ изглед на маршрута: традиционното описание етап по етап ще съдържа обичайните прецизни тракове в Openrunner.

Промените в маршрута и някои контроли правят от тазгодишното издание един живописен туристически тур с много атракции и инфо-контроли (с изискване за снимки)...

С едно изречение: по-малко изкачване = повече атракции!

Screenshot from 2023 04 18 16 46 50

 

Организаторът си запазва правото да променя тези правила, както и предварително обявения маршрут и контролни точки, като следва своевременно да уведоми за това всички регистрирани участници.