Регламент за провеждане на Перманенти и Популярни Перманенти в България

Регламент за провеждане на Перманент и Перманент Популярен в България

С цел да осигури на членовете си колоездачни събития на дълги разстояния, достъпни по всяко време през цялата година, РКК (Републиканска комисия по колотуризъм) въвежда постоянни бревети тип "Перманент (Permanent)"  и "Перманент Популярен (Permanent Populaire)".

Организирането на вело пробезите тип Перманенти и Перманент Популярен се ръководи от Координатор за провеждане на Перманенти, който е с ранг на организатор на BRM (Brevets des Randonneurs Mondiaux) съгласно Правилника на организаторите на бревети и съответно трябва да отговаря на изискванията за BRM организатор.

Пак съгласно упоменатия Правилник, Координаторът за Перманени се утвърждава от РКК (Републиканска комисия по колотуризъм) към БФТ (Българска Федерация по Туризъм), като по правило той се приема за член на въпросната комисия.

I. Перманент (Permanent) е индивидуален пробег от 200 км или повече километра, който следва правилата на ACP за бревет, с някои изключения, като гъвкавост за началната дата и час на провеждане итн.

II. Перманент Популярен (Permanent Populaire) е индивидуален пробег от 50 до 199 км, който следва правилата за Перманент с някои изключения като дължина на пробега итн.

I.Перманент (Permanent) - регламент за провеждане

1. Перманент е постоянно колоездачно събитие с минимална дължина от 200 км.

2. Перманентите се провеждат съгласно регламента за провеждане на бреветите, организирани от Audax Club Parisien (ACP), с някои промени, описани по-долу.

3. Маршрут на Перманент може да бъде всеки един маршрут на съществуващ вече ACP бревет, който официално е приет за маршрут на Перманент  и е добавен в списъка с маршрути на Перманенти публикуван в уеб сайта на Общността на българските коломаратонци Аудакс Рандоньори България с адрес: https://audaxbulgaria.com/бревети-перманент

4. Всеки член на Общността на българските коломаратонци Аудакс Рандоньори България се насърчава да предлага нови маршрути за Перманенти.

За целта той трябва да изпрати до Координатора за провеждане на Перманенти (permanent@audaxbulgaria.com) следната информация:

Описание на маршрута, включващ и описание на контролните точки и GPS трак файла на маршрута.

Дължината на маршрута на Перманента трябва да бъде съобразена със стандартните дължини на ACP бревет: 200, 300, 400, 600, 1000 и 1200 км като се съблюдава максимално увеличение на тези дължини до 5-10%.

В рамките на (10) 3 дни предложението получава отговор от Координатора за Перманенти.

Организаторът на нов Перманент маршрут трябва да отговаря на следните условия:

1. Организатор на Перманент маршрут може да бъде всеки български гражданин на възраст над 18 години, който е активен член на Общността на българските коломаратонци Аудакс Рандоньори България.

2. През последните 3 сезона организаторът на Перманент маршрут трябва да има заверен поне един редовен бревет на дистанция с една степен по-висока от предлагания нов перманент;

Организаторите на редовни бревети автоматично са организатори на Перманент по маршрутите на собствените си бревети.

6. Перманент може да се организира на всяка една дата и да започва по всяко време на денонощието.

7. Часът и датата на провеждането на Перманент се избира по преценка на велосипедиста, който иска да премине по трасето на съответния Перманент.

8. Всеки един член на Общността на българските коломаратонци Аудакс Рандоньори България може да инициира провеждане на Перманент, като минимум 3 дни преди датата на провеждането му уведоми Организатора на съответния Перманент.

9. Всеки един Перманент може да бъде преминат повече от веднъж годишно.

10. Всеки Перманент може да бъде преминат в посоката или обратно на посоката на маршрута.

11. а/ В случай, че маршрутът на Перманент започва и завършва в една точка, за начало на Перманента може да бъде избрана всяка една лесно разпознаваема точка от описанието на маршрута: контролна точка, населено място, кръстовище, забележителност или друг обект.

11. б/ В случай, че маршрутът на Перманент не започва и не завършва в една точка, за начало на Перманента може да бъде избрана всяка една от двете крайни точки на маршрута.

12. Провеждането на Перманент става след потвърждение, получено от организатора на съответния Перманент.

13. Организаторът на Перманент трябва предварително да бъде уведомен за времето на старта, избраната начална точка и посоката за преминаване на Перманент.

14. По време на провеждането на Перманент организаторът може да извършва проверки на съществуващи или „секретни“ контроли по маршрута.

15. Доказателство за преминаване:

За доказване на преминаването на Перманент, колоездачът трябва да изпрати по електронен път на организатора на Перманент.

Всеки велоездач предоставя на организатора снимка (оригинал) от началната и крайната точка на Перманента.

Удостоверяване на преминаването през контролните точки по маршрута може да бъде установено посредством:

- предоставяне на касови бележка от търговски обект, банкомат и т.н. от мястото на контролната точка;

- снимка (оригинал) на велосипедиста или на велосипеда му при табела за вход / изход от населено място или забележителност в контролната точка.

Организаторът на Перманент може да изисква в допълнение към по-горната информация да му бъде предоставен GPS трак от преминаването на маршрута.

Организаторът на Перманент може да изисква публикуване на снимките от началото, края и контролите в популярни Интернет групи, като например Телеграм групата на Общността на българските коломаратонци с адрес:
https://t.me/+5mGd43lu2CViOWQ0

17. Време за преминаване: За успешното преминаване на Перманент се съблюдават максимално допустимите време за преминаване на дистанцията на стандартен ACP бревет, съответно: 13ч.30 за 200км; 20ч. за 300 км; 27ч за 400 км; 40ч за 600 км; 75ч за 1000 км и 90ч за 1200км.

Времето за преминаване през контролните точки по маршрута не се взима под внимание.

18. Перманентите НЕ могат да се използват като квалификация за което и да е събитие, награда или съревнование организирано от ACP като PBP, Super Randonneur и т.н.

19. Перманентите могат да се използват за събиране на точки за получаването на различни отличия и награди.

II. Перманент Популярен (Permanent Populaire) - регламент за провеждане

1. Перманент Популярен (или Популярен Перманент) е постоянно колоездачно събитие с дължина от 50 до 199 км.

2. Перманент Популярен следва всички разпоредби на Регламента за провеждане на Перманенти в България описани по-горе със следните разлики и допълнения:

2.1 Организаторът на нов Перманент Популярен маршрут трябва да отговаря на следните условия:

2.1.1 Организатор на Популярен Перманент маршрут може да бъде всеки български гражданин на възраст над 18 години, който е активен член на Общността на българските коломаратонци Аудакс Рандоньори България.

2.2. Време за преминаване:

За успешното преминаване на Популярен Перманент се съблюдава средната скорост и максимално допустимо време за преминаване на стандартен ACP бревет с дължина 200км: 13ч.30 минути / 810 минути:

2.2.1 Перманент Популярен с дължина 50 км: 3 часа и 20 минути (200 минути);

2.2.2 Перманент Популярен с дължина 75 км: 5 часа (300 минути);

2.2.3 Перманент Популярен с дължина 100 км: 6 часа и 40 минути (400 минути);

2.2.4 Перманент Популярен с дължина 125 км: 8 часа и 20 минути (500 минути);

2.2.5 Перманент Популярен с дължина 150 км: 10 часа (600 минути);

2.2.6 Перманент Популярен с дължина 175 км: 11 часа и 40 минути (700 минути).

2.2.7 При преминаване на по-дълга дистанция от описаните по-горе се съблюдава времето за преминаване спрямо по-късата дистанция описана в Регламента. Пример: при преминаване на дистанция до 74 км се съблюдава максимално време за преминаване за 50 км, сътветно 3 часа и 20 минути (200 минути).

2.3 Добавяне на нов маршрут на Перманент Популярен.

2.3.1 Всеки нов маршрут на Перманент Популярен трябва да се изпрати предварително (преди първото преминаване) на имейл: permanent@audaxbulgaria.com

2.3.2 Имейла трябва да съдържа:

2.3.3 Името на Перманента: ПРИМЕР: Перманент Популярен: Devetaki Cofee

2.3.4 GPX трак с маршрута на Перманента: ПРИМЕР: https://ridewithgps.com/routes/41383197

2.4. За преминаването по маршрута на Популярен Перманент НЕ се изисква предварително уведомление и предварително потвърждение от организатора на Популярния Перманент или от Координатора на Перманенти, но е задължително маршрута на Перманента да е изпратен предварително на имейл: permanent@audaxbulgaria.com описан в т. 2.3 Добавяне на нов маршрут на Перманент Популярен.

2.5. Доказателство за преминаване:

2.5.1 За доказване на преминаването на Популярен Перманент, колоездачът трябва да изпрати по имейл permanent@audaxbulgaria.com на координатора на Перманенти оригинална снимка от началото, финала и контролите на Популярния Перманент, както и линк към GPS трака от преминаването публикувани в Garmin Connect или Strava.

2.5.2 Координаторът на Перманенти може да изисква публикуване на снимките от началото, края и контролите да става в реално време в PERMANENT Телеграм групата на Общността на българските коломаратонци с адрес:
https://t.me/+5mGd43lu2CViOWQ0

III. Такси за преминаване на Перманент и Популярен Перманент

3.1 Преминаването по маршрута на Перманент и на Популярен Перманент е абсолютно безплатно! Изключение от това правило правят единствено Перманентите Super Randonnee с дължина 600 км и 10 000м денивелация.

3.2. Таксите и правилата за преминаване на Перманентите Super Randonnee са описани в отделен Регламент достъпен на линка тук.

IV. Точки и награди

4.1 Потвърденото успешно преминаване на всеки Перманент и Популярен Перманент носят точки, които точки се записват в отделен списък достъпен в сайта на Общността на българските коломаратонци Аудакс Рандоньори България.

4.1 Точките за преминаване на Перманент и Популярен Перманент се смятат по същата формула, по която се смятат точките за Регламент За Купа „Холге” и звание „Български коломаратонец на годината” със следните разлики:

4.2. С цел да се насърчи поддържането и подобряването на формата на всеки колоездач при преминаването на Перманент и Популярен Перманент се стимулира преодоляването на повече денивелация.

За целта всички получени точки от всяко индивидуално каране се умножават по така наречения SR коефициант който се смята на базата на денивелацията и разстоянието за всяко каране.

4.3 SR коефициант - SR коефициентa е заимстван от Перманентите Super Randonnee 600 км с 10 000м денивелация.

SR коефициента на всяко индивидуално преминаване по маршрута на Перманент и Популярен Перманент се смята по следната формула:

SR коефициент = преодоляната денивелация в метри разделена на изминато разстояние в километри разделено на 10

Съответно при преминаване на Перманент Super Randonnee с 10 000м денивелация и 600 км има SR коефициент = 10 000 / 600 / 10 = 1.67

По този начин се стимулира преминаването на Перманент и Популярен Перманент с повече денивелация, преминаванията на еднакви по дължина маршрути с различна денивелация ще дават значително повече точки на преминаванията с повече денивелация.

4.4 В края на всяка календарна година на базата на получените точки през календарната година най-активните вело маратонци получават грамоти и награди.

4.5 Годишните награди се финансират основно от таксите за преминаване на Перманенти Super Randonnee.