Регламент за провеждане на Перманент бревети в България

Регламент за провеждане на Перманент бревети в България

 

С цел да осигури на членовете си колоездачни събития на дълги разстояния, достъпни по всяко време през цялата година, РКК (Републиканска комисия по колотуризъм) въвежда постоянни бревети тип "Перманент".

Организирането на тези бревети се ръководи от Координатор за провеждане на Перманент бревети, който е с ранг на организатор на BRM (Brevets des Randonneurs Mondiaux) съгласно Правилника на организаторите на бревети и съответно трябва да отговаря на изискванията за BRM организатор.

Пак съгласно упоменатия Правилник, Координаторът за Перманент бреветите се утвърждава от РКК (Републиканска комисия по колотуризъм) към БФТ (Българска федерация по туризъм), като по правило той се приема за член на въпросната комисия.

Перманент бревет е индивидуален пробег от 200 км или повече, който следва правилата на ACP за бревет, с някои изключения, като гъвкавост за началната дата и час на провеждане и някои други, както следва:

1. Перманент бревет е постоянно колоездачно събитие с минимална дължина от 200 км.

2. Перманент бреветите се провеждат съгласно регламента за провеждане на бреветите, организирани от Audax Club Parisien (ACP), с някои промени, описани по-долу.

3. Маршрут на Перманент бревет може да бъде всеки един маршрут на съществуващ вече ACP бревет, който официално е приет за маршрут на Перманент бревет и е добавен в списъка с маршрути на Перманент бревети публикуван в уеб сайта на Общността на българските коломаратонци Аудакс Рандоньори България с адрес: https://audaxbulgaria.com/бревети-перманент

4. Всеки член на Общността на българските коломаратонци Аудакс Рандоньори България се насърчава да предлага нови маршрути за Перманент бревети.
За целта той трябва да изпрати до Координатора за провеждане на Перманент бревети (permanent@audaxbulgaria.com) следната информация:

Подробно описание на маршрута, включващ и описание на контролните точки, както и GPS трак файла на маршрута.

Дължината на маршрута на Перманент бревет трябва да бъде съобразена със стандартните дължини на ACP бревет: 200, 300, 400, 600, 1000 и 1200 км като се съблюдава максимално увеличение на тези дължини до 5%.

В рамките на 10 дни предложението получава отговор от Координатора за Перманент бревети.

5. При одобрен маршрут по предходната т.4., Координаторът прави предложение пред Отговорника за бреветите за вписване на новия маршрут и на организатора в регистъра на перманентите, който се намира на втора страница на Календара за съответната година.

Организаторът на новия маршрут трябва да отговаря на следните условия:
1. Да представлява клуб - член на БФТ с лиценз за спортна дейност от ММС. Ако е член на БФТ без лиценз, или има лиценз, но не е член на БФТ, то се прилага точка III.3.2. от Правилника на организаторите: този клуб трябва да е участвал с поне 5 /пет/ свои представители от същото населено място поне в един старт от календара на БФТ през текущата година, както и с поне 3 /три/ свои представители 2 /две/ години назад;
2. През последните 3 сезона да има заверен поне един редовен бревет на дистанция с една степен по-висока от предлагания нов перманент;
3. Да е съгласувал новия перманент с всички други организатори и клубове, през територията на които преминава новият маршрут.

Организаторите на редовни бревети автоматично могат да станат организатори на перманент по маршрутите на собствените си бревети.

6. Перманент бревет може да се организира на всяка една дата и да започва по всяко време на денонощието.

7. Часът и датата на провеждането на Перманент бревет се избира по преценка на велосипедиста, който иска да премине по трасето на съответния Перманент бревет.

8. Всеки един член на Общността на българските коломаратонци Аудакс Рандоньори България може да инициира провеждане на Перманент бревет, като минимум 3 дни преди датата на провеждането му уведоми Организатора на съответния Перманент бревет.

9. Всеки един Перманент бревет може да бъде преминат повече от веднъж годишно.

10. Всеки Перманент бревет може да бъде преминат в посоката или обратно на посоката на маршрута.

11. а/ В случай, че маршрутът на Перманент бревет започва и завършва в една точка, за начало на бревета може да бъде избрана всяка една лесно разпознаваема точка от описанието на маршрута: контролна точка, населено място, кръстовище, забележителност или друг обект.
б/ В случай, че маршрутът на Перманент бревет не започва и не завършва в една точка, за начало на бревета може да бъде избрана всяка една от двете крайни точки на маршрута.

12. Провеждането на Перманент бревет става след потвърждение, получено от организатора на съответния Перманент бревет.

13. Организаторът на бревета трябва предварително да бъде уведомен за времето на старта, избраната начална точка и посоката за преминаване на бревета.

14. По време на провеждането на Перманент бревет организаторът на бревета може да извършва проверки на съществуващи или „секретни“ контроли по маршрута.

15. Бреветна карта: по време на преминаването на Перманент бревет всеки велосипедист попълва в Бреветна карта името си, наименованието на всяка контрола по маршрута и времето за преминаването през нея. Бреветна карта за Перманент бревет може да бъде свалена от страницата на Общността на българските коломаратонци с адрес: https://audaxbulgaria.com/бревети-перманент

16. Доказателство за преминаване:

За доказване на преминаването на Перманент бревет, колоездачът трябва да изпрати по електронен път на организатора на Перманент бревета коректно попълнена Бреветна карта. Бреветната карта може да бъде снимана или сканирана.

В допъление към попълнена Бреветна карта всеки велоездач предоставя на организатора снимка (оригинал) от началната и крайната точка на Перманент бревета. Удостоверяване на преминаването през контролните точки по маршрута може да бъде установено посредством:

- предоставяне на касови бележка от търговски обект, банкомат и т.н. от мястото на контролната точка;

- снимка (оригинал) на велосипедиста или на велосипеда му при табела за вход / изход от населено място или забележителност в контролната точка.

Организаторът на Перманент бревет може да изисква в допълнение към по-горната информация да му бъде предоставен GPS трак от преминаването на маршрута.

Организаторът на Перманент бревет може да изисква публикуване на снимките от началото, края и контролите в популярни Интернет групи, като например Телеграм групата на Общността на българските коломаратонци с адрес:
https://t.me/joinchat/jJ-BTTffBlhlYjE0

17. Време за преминаване: За успешното преминаване на Перманент бревет се съблюдават максимално допустимите време за преминаване на дистанцията на стандартен ACP бревет, съответно: 13ч.30 за 200км; 20ч. за 300 км; 27ч за 400 км; 40ч за 600 км; 75ч за 1000 км и 90ч за 1200км. Времето за преминаване през контролните точки по маршрута не се взима под внимание.

18. Перманент бреветите НЕ могат да се използват като квалификация за което и да е събитие, награда или съревнование организирано от ACP като PBP, Super Randonneur и т.н.

19. Перманент бреветите могат да се използват за събиране на точки за получаването на различни отличия и награди, макар и не със същата тежест, като редовните бревети